Lenjost je oblik blokiranja želja. Ako se želje koje su duboko u nama počnu ostvarivati uz prisustvo strahova i očajanja, realizacija takvih želja može dovesti do bolesti. Lenjost se ovde pojavljuje kao zaštitni i spasonosni mehanizam. Poslednjih deset godina moja deca i ja nismo bolovali, ali poslednji put kada sam bio na dači prehladio sam se dok sam ležao na snegu. Sve je ličilo na grip bez temperature.
Iskoristio sam to i odležao nekoliko dana ne radeći ništa. Izgleda da je grip divan lek. Kada bolujemo od gripa dolazi do zaustavljanja i blokiranja naših želja na mnogim nivoima i tada je opasno naprezati se i grozničavo želeti da nešto završimo i obavimo. Treba da pomažemo i sarađujemo sa prirodnim tokom događaja a ne da mu se uprotstavljamo. Jasno mi je zašto se u februaru javlja epidemija gripa. Mart i april su meseci kada dolazi do buđenja želja. Da bi se one pročistile mora prethodno doći do destabilizacije svih ljudskih vrednosti i okretanja ka ljubavi. Prema tome, u februaru se trebaodmarati, lenstvovati i ne želeti ništa.
Kada se razbolite od gripa, prvi osećaj koji imate je odsustvo želje za bilo čim. Ništa ne želite. Želje su glavni konkurent ljubavi i povezane su sa akcijom. Odsustvo želja i neaktivnost nam pomažu da razvijemo ljubav. Toga ne moramo biti svesni. Otuda dolazi odricanje od svih aktivnosti što je tipično na Istoku. Kada sam odležao grip postalo mi je jasno značenje jevrejskog praznika Sabata, Svete Subote. Osnovni uslov jeste odsustvo bilo kakvih aktivnosti. Bez planova, poslova i želja. Molitva koja se upućuje Bogu postaje efikasna.Sposobnost da se uzdržavamo od želja i akcija kada one ugrožavaju ljubav u nama je nešto što ih održava čistim. Naša duša se puni ljubavlju, tj. energijom. Energija rađa želje, a one nas podstiču na akciju. 

Фотографија: Iz ugla Sergeja Nikolajeviča Lazareva </p><br /><br /><br />
<p>ŠTA JE USTVARI LENJOST?</p><br /><br /><br />
<p>Lenjost je oblik blokiranja želja. Ako se želje koje su duboko u<br /><br /><br /><br />
nama počnu ostvarivati uz prisustvo strahova i očajanja, realizacija<br /><br /><br /><br />
takvih želja može dovesti do bolesti. Lenjost se ovde pojavljuje kao<br /><br /><br /><br />
zaštitni i spasonosni mehanizam. Poslednjih deset godina moja deca<br /><br /><br /><br />
i ja nismo bolovali, ali poslednji put kada sam bio na dači prehladio<br /><br /><br /><br />
sam se dok sam ležao na snegu. Sve je ličilo na grip bez temperature.</p><br /><br /><br />
<p>Iskoristio sam to i odležao nekoliko dana ne radeći ništa. Izgleda da<br /><br /><br /><br />
je grip divan lek. Kada bolujemo od gripa dolazi do zaustavljanja i<br /><br /><br /><br />
blokiranja naših želja na mnogim nivoima i tada je opasno naprezati<br /><br /><br /><br />
se i grozničavo želeti da nešto završimo i obavimo. Treba da<br /><br /><br /><br />
pomažemo i sarađujemo sa prirodnim tokom događaja a ne da mu se<br /><br /><br /><br />
suprotstavljamo. Jasno mi je zašto se u februaru javlja epidemija<br /><br /><br /><br />
gripa. Mart i april su meseci kada dolazi do buđenja želja. Da bi se<br /><br /><br /><br />
one pročistile mora prethodno doći do destabilizacije svih ljudskih<br /><br /><br /><br />
vrednosti i okretanja ka ljubavi. Prema tome, u februaru se treba<br /><br /><br /><br />
odmarati, lenstvovati i ne želeti ništa.</p><br /><br /><br />
<p>Kada se razbolite od gripa, prvi osećaj koji imate je odsustvo<br /><br /><br /><br />
želje za bilo čim. Ništa ne želite. Želje su glavni konkurent ljubavi i<br /><br /><br /><br />
povezane su sa akcijom. Odsustvo želja i neaktivnost nam pomažu da razvijemo ljubav. Toga ne moramo biti svesni. Otuda dolazi odricanje od svih aktivnosti što je tipično na Istoku. Kada sam odležao grip postalo mi je jasno značenje jevrejskog praznika Sabata, Svete Subote. Osnovni uslov jeste odsustvo bilo kakvih aktivnosti. Bez planova, poslova i želja. Molitva koja se upućuje Bogu postaje efikasna.</p><br /><br /><br />
<p>Sposobnost da se uzdržavamo od želja i akcija kada one ugrožavaju ljubav u nama je nešto što ih održava čistim. Naša duša se puni ljubavlju, tj. energijom. Energija rađa želje, a one nas podstiču na akciju.