Heraklit je rekao da je život poput reke, jer ne možeš dva puta zakoračiti u istu vodu. Postojanje je uvek novo, a ipak smo stalno u iskušenju da u njega unosimo uvek iste reakcije. Kada se bilo čemu opiremo, znači da pokušavamo preneti poznata uverenja i navike u novu situaciju.

Sama priroda deluje putem najmanjeg naprezanja i svi procesi u njoj deluju u skladu sa najoptimalnijom potrošnjom energije uz najmanji gubitak. Napredak uvek dolazi kroz zamisli, nadahnuća i želje, a sve se to javlja spontano. Nije potreban rad da bi nastalo nadahnuće.

Ako je nama odraslima teško biti u „rečnoj struji“, deci je to vrlo prirodno i lako. Do šeste godine su deca prirodno u tom stanju – uzimaju što žele, kažu što imaju reći, te izražavaju osećaje koji nastaju u tom trenutku. Njihova glavna aktivnost nije rad, već IGRA.

Starijoj djeci bi trebalo objasniti šta znači prihvatanje i nepružanje otpora. Neopiranje je vezano s prihvatanjem, jer kad morate braniti svoj stav, stvaraju se sukobi i haos, a i jedno i drugo predstavlja veliki gubitak energije. Pokušati izvesti stvari na svoj vlastiti način je izazov kom se malobrojni mogu odupreti, ali zakon „najmanjeg naprezanja“ kaže da možemo ostvariti cilj i kroz drugačija sredstva, a ne kroz naprezanje i sukob!

Svi smo mi naučeni da su borba i napor put do uspeha i tome učimo svoju decu. Međutim, mnogo je važnije imati veru u svoje vlastite želje i ciljeve. Kad pretpostavljate da su drugi ljudi tu da bi vas sprečili da uspete u onome što želite, nemate drugog izbora već se stalno braniti. Zato, veoma je važno naučiti decu da postoji moć koja ostvaruje želje i koja je daleko snažnija od moći drugih ljudi.

Decu je potrebno naučiti da uspeh i ispunjenje dolaze iznutra i da je to iznutra jedino važno. Svako od nas je odgovoran za svoje osećaje, želje i odluke o tome kako pristupamo životnim izazovima.

Tri aktivnosti koje možete obavljati sa decom bilo kojim danom:

  • Pronađite igru u barem jednoj dnevnoj aktivnosti. U stvari svaku aktivnost možete pretvoriti u igru uklanjajući tako pritisak koji je sprečava. Pod pritiskom se podrazumevaju upozorenja, pretnje, vremenski rokovi, krivica, ponuda novca ili drugih nagrada za urađeni posao. Dobro obavljena aktivnost je ona koju radite onda kada se osećate opušteno i ugodno. Perfekcionizam i moranje je utemeljeno na strahu i kontroli, a to rađa otpor. Posao koji ste završili uz umor, naprezanje i otpor nije vredan dovršavanja. Rezultat rada biti će zasenjen negativnošću koja dolazi s njim. Time što ćete igrati igru života po pravilima koja sami postavljate naučićete i svoju decu da sa lakoćom idu kroz život i da sve situacije, pa i one najteže životne, doživljavaju kao igru.
  • Pričajte sa decom o situacijama kada su se pojavila rešenja koja su bila mnogo lakša nego što ste očekivali. Cela je stvar u tome da uklonimo pretpostavku kojom nas bombarduju, da je život pun problema. Život nije problematičan, ali naš stav prema njemu može biti.
  • Podstičite dete pitanjima tipa „Jesi li danas nešto novo smislio? Jesi li se iznenadila kako je nešto bilo lako, a ti si mislila da će biti teško?“. Ohrabrivanje stava usmerenog prema stvaralačkim rešenjima od najranijeg uzrasta otvara vrata nadahnuću u kasnijim godinama.

Da zaključimo, raditi nešto sa lakoćom znači sledeće:

  • sve što radimo sebi pretvoriti u zabavu, u igru i to će nam doneti opuštenost i dobro raspoloženje
  • raditi stvari sa lakoćom i pred sebe postavljati zahteve koji su nam izazovni
  • radovati se promenama, jer život je promena, a kada se menjamo ili nam se okolnosti menjaju, znači da smo živi
  • biti otvoren za različite mogućnosti za obavljanje nekog zadataka
  • biti otvoren za odgovore koji će nam „doći“ tokom rešavanja zadatka
  • biti strpljiv dok nadahnuće ne dođe.

Iskoristite svaki trenutak da deci prenesete ta znanja i iskustva, jer ćete im time pokazati kako živeti život sa lakoćom. Možda je to jedna od najboljih životnih lekcija koje im možete preneti.

Igra je život, a vaš život je jedna vaša velika igra i onda dozvolite sebi da upravo vi budete ti koji ćete postavljati pravila.

 

Vaša Akademija <3

1554344_797202283636400_4624167753761330302_n