” No, vama je poznato da je instinkt (misli na intuiciju) nešto što prevazilazi znanje. Mi imamo nesumnjivo neka finija vlakna koja nam omogućavaju da osetimo istinu i kada su logička dedukcija ili bilo koji drugi napor mozga nemoćni. U našem zaključivanju, mi ne možemo dosegnuti preko nekih granica, ali sa instinktom možemo da idemo do vrlo velikih daljina. Bio sam ubeđen da sam u pravu i da je to bilo moguće. To nije bila ideja o perpetuum mobile, moglo je to da se ostvari, pa sam počeo odmah da radim na tome”.

Nikola Tesla

Nikola Tesla American Inventor