Isposnik je sedeo i meditirao u pećini. Odnekud se pojavi miš i poče da mu gricka sandalu.
Isposnik ljutitio otvori oči: „Zašto mi smetaš u mojoj pobožnosti? “
„Gladan sam“, zacijuka miš.
“ Odlazi glupi mišu“, ozbiljno reče isposnik. „Ja tragam za jedinstvom sa Bogom, kako možeš da me ometaš u tome?!“
“ Kako misliš da se sjediniš sa Bogom“, upita ga miš, “ kad nisi jedno čak ni sa mnom?“

mouce