Mašta je korisna i neophodna ako se ispravno koristi.Mašta je želja koja je povezana s dubokim aspektima naše samorealizacije.
Kao što drvo jednom godišnje daje plodove, a izplodova se dobija seme, tako je i čovekova potreba da mašta.
Ona jeseme koje polažemo u zemlju, a čije plodove ubiramo kasnije, kroz razne životne situacije.Zamislite da ste dobro pripremili zemlju na kojoj ćete da sadite, odnosno doveli ste svoju dušu u ravnotežu sa svetom oko vas.
Kao što suva zemlja žedno upija vodu, a zatim omogućava biljkama rast, tako se i duša napaja ljubavlju i rađa klice želja.
 Imate zemlju u koju ste posadili seme želja koje redovno zalivate, tj. u mislima se redovno vraćate svojoj želji i zalivate je ljubavlju.Ako se vezujete za želju i ako ona za vas postane važnija od stvarnosti, onda se i redosled životnih situacija menja.
Zamislite da imate neko parče zemlje gde uzgajate biljke i svakodnevno ih obilazite, okopavate i zalivate.
Dovoljno je seme posaditi i zaboraviti na njega na neko vreme. Nećete pospešiti ni poboljšati rast ako svakog dana odlazite, pazite na njega i zalivate.
Ako je vaša mašta opterećena strahovima, nepoverenjem u sebe i očajanjem, to je isto kao da redovno obilazite parcelu, ali je ne zalivate. Shvatite sledeće: ne činimo mi, već se kroz nas čini.Ne može čovek da mašta o nečemu što nije moguće.
Mašta je pre svega kontakt s budućom realnošću.
Ako se ona ne zasniva na zavisti i drugim sebičnim i negativnim emocijama, njena realizacija je moguća.Ako je razum kreirao maštu, možda će se nešto od toga i ostvariti.
Ali, ako je mašta rukovođena unutrašnjom željom mimo volje i razuma, postoje sve šanse da se ona ostvari.

Photo: Iz ugla Sergeja Nikolajeviča Lazareva</p><br /><br />
<p>DA LI JE ŠTETNO MAŠTATI?</p><br /><br />
<p>Mašta je korisna i neophodna ako se ispravno koristi.<br /><br /><br />
Mašta je želja koja je povezana s dubokim aspektima naše<br /><br /><br />
samorealizacije.<br /><br /><br />
Kao što drvo jednom godišnje daje plodove, a iz<br /><br /><br />
plodova se dobija seme, tako je i čovekova potreba da mašta. Ona je<br /><br /><br />
seme koje polažemo u zemlju, a čije plodove ubiramo kasnije, kroz<br /><br /><br />
razne životne situacije. </p><br /><br />
<p>Zamislite da ste dobro pripremili zemlju na kojoj ćete da sadite, odnosno doveli ste svoju dušu u ravnotežu sa svetom oko vas.<br /><br /><br />
Kao što suva zemlja žedno upija vodu, a zatim omogućava biljkama rast, tako se i duša napaja ljubavlju i rađa klice želja. Imate zemlju u koju ste posadili seme želja koje redovno zalivate, tj. u mislima se redovno vraćate svojoj želji i zalivate je ljubavlju.</p><br /><br />
<p>Ako se vezujete za želju i ako ona za vas postane važnija<br /><br /><br />
od stvarnosti, onda se i redosled životnih situacija menja.<br /><br /><br />
Zamislite da imate neko parče zemlje gde uzgajate biljke i svakodnevno ih obilazite, okopavate i zalivate.<br /><br /><br />
Dovoljno je seme posaditi i zaboraviti na njega na neko vreme. Nećete pospešiti ni poboljšati rast ako svakog dana odlazite, pazite na njega i zalivate. Ako je vaša mašta opterećena strahovima, nepoverenjem u sebe i očajanjem, to je isto kao da redovno obilazite parcelu, ali je ne zalivate.</p><br /><br />
<p>Shvatite sledeće: ne činimo mi, već se kroz nas čini. </p><br /><br />
<p>Ne može čovek da mašta o nečemu što nije moguće.<br /><br /><br />
Mašta je pre svega kontakt s budućom realnošću.<br /><br /><br />
Ako se ona ne zasniva na zavisti i drugim sebičnim i negativnim emocijama, njena realizacija je moguća.</p><br /><br />
<p>Ako je razum kreirao maštu, možda će se nešto od toga i ostvariti.<br /><br /><br />
Ali, ako je mašta rukovođena unutrašnjom željom mimo volje i razuma, postoje sve šanse da se ona ostvari.