9804443_orig

Šta je karma?

Karma je delatnost, ali i posledica te delatnosti; to je istovremeno i uzrok i posledica, jer svaka delatnost stvara silu energije koja nam se vraća u sličnom obliku. Nema ničeg neobičnog u Zakonu karme. Svi smo čuli izraz „Kako seješ, tako ćeš i žeti”.

Očigledno, ako želimo stvoriti sreću u vlastitom životu, moramo naučiti kako sejati seme sreće. Stoga karma uključuje delatnost svesnog odabira. Svi donosimo bezbrojne odluke. U svakom trenutku našeg postojanja nalazimo se u polju svih mogućnosti gde postoji beskonačnost izbora. Neke od tih izbora donosimo svesno, a druge nesvesno.

Zakon karme deluje kao savršen zakon pravednosti koji upravlja svime što postoji i apsolutan je.
Boga ne možemo moliti za sreću, zaslužujemo je vlastitim delima. Celi naš život na Zemlji i nakon smrti na drugim nivoima i svetovima je određen karmom – sami ga stvaramo i za njega smo odgovorni. Karma je zakon o uzroku i posedici, po kojem ne može biti misli ni dela ni događaja, a da mu ne sledi posedica. Zakon karme ne izuzima nikoga. Karma je večna potvrda ljudske slobode… Naše misli, naše reči i dela su niti mreže koju smo ispleli oko sebe.

 

Šta je karmička dijagnostika?

Pošto je sve u Svemiru međusobno povezano, tada su uzrok i posledica povezani. Ukoliko to interpretiramo sa stanovišta bolesti, ili nazovimo ga problema, shvatamo da je to stanje samo posledica koju smo sami uzrokovali nepravilnim odnosom prema svetu. Kao što su i naša pozitivna iskustva i zdravlje rezultat pravilnog delovanja, tj. rezultat pravilnog odnosa prema svetu.

Kada kažemo da je čovek tvorac svoje sreće ili nesreće, odnosno stanja – vrlo je bitno pojmiti kako čovek nije KRIV, nego odgovoran!

Osoba je odgovorna za stanje u kojem se nalazi, ali ne i kriva, jer svi delujemo onako kako u datom momentu najbolje znamo.

U čovekovom biopolju su zapisane sve informacije od njegovog karaktera do zdravstvenog stanja, što je najčešće međusobno povezano. Bitno je naglasiti da se karmička dijagnostika, za razliku od svih ostalih energetskih metoda, bavi pronalaženjem i razrešavanjem uzroka bolesti i stanja čoveka. Shodno tome ova metoda zahteva potpunu angažovanost čoveka u samom procesu terapije.

Informaciju ne nose samo geni, informaciju nosi i naše biopolje. Biopolje je primarno u odnosu na naše telo. Čoveka je potrebno razumeti kao celovito biće; duša i duh su primarni u odnosu na fizičko telo. Da bi došli do fizičkog nivoa moramo proći kroz duhovnu, informacijsku i energetsku strukturu. Jedino tako možemo obuhvatiti sve nivoe kako bi delovali na trenutno psiho-fizičko stanje čoveka.

Još je Albert Einstein došao do zaključka da su fizički parametri materijalnog tela opredeljeni strukturom polja, odnosno polje je primarno u odnosu na materijalni objekt. Dakle, sve naše misli, osećaji, naši postupci su kodirani u našoj strukturi polja.

Moglo bi se reći da je pojam „karmička dijagnostika“ sudbina koja nadilazi jedan život. Naš karakter, pogled na svet i postupci ne nestaju. Sve se to „zapisuje“ na suptilnom planu i to za sobom povlači druge događaje. Pojednostavljeno, naše neispravno ponašanje pojačava problem, a ispravno dobija određenu „nagradu“ od Sudbine.