Da bi čovek ostao čovek i da bi postao još humaniji, potrebno je češće ponavljati da je on samo spolja čovek, a da je iznutra božanstvo koje čini večna ljubav. I kao pčela koja skuplja med, tako je i svrha njegovog života da u svojoj duši širi osećaj ljubavi.

S.N.Lazarev