Egipatske piramide ubrajaju se u sedam čuda antičkog sveta. Poznato je da Keopsova piramida blizu Kaira zauzima površinu kao deset fudbalskih stadiona! Kad čovek pomisli na alat koji je korišćen u antičko doba, pita se kako je naizgled čude­sni poduhvat izgradnje piramida završen. Kako su ljudi iz tog vremena izgradili toliko ogromne strukture bez savremene mašinerije? Kakvi su bili planovi po kojima su gradili? Čija je ideja bila da počnu izgradnju? Koji su im prirodni resursi bili na raspolaganju? Na osnovu uvida i predvidanja, graditelji su koristili svaku priliku – pa i one koje su izgledale kao prepre­ke – i uz pomoć vere i kreativnosti ostavili na poklon svetu te zadivljujuće građevine.

U izvesnom smislu i mi možemo izvesti takav graditelj­ski proces. U stvari, svaki novi dan, sa svim mogućim pre­prekama, nudi mogućnosti za stvaranje i izgradnju onog što želimo. Naši preci iz svih delova sveta nailazili su na reke i gradili mostove i brane na njima; ulazili su u šume i sekli drva da bi gradili i grejali svoje domove; raskrčivali su polja da bi sejali i žnjeli; bušili su tunele kroz planine i izdržavali ekstremnu toplotu i hladnoću, ali su nastavljali dalje, napred.

Mi smo blagosloveni da živimo u vremenu kad neko ko želi da započne delatnost i spreman je da preduzme neop­hodne korake za to, pred sobom ima slobodu i mogućnosti da bude preduzetnik. Napredak čovečanstva zahteva pre­duzetništvo. Ako postoji plan ili smernice koje treba sledi­ti, nije teško početi. Vrednost konačnog plana lako se može razumeti jer on pomaže da se izbegne nepotrebno trošenje dragocenog vremena. Posvećenost cilju i vredan rad važne su vrednosti koje pomažu da se snovi ostvare. Herbert Kertis, proizvođač automobila savetovao je: „Radite svoj posao bolje svakog dana. Radite ga bolje od bilo koga. Radite ga bolje nego što treba da se uradi. Ne dopustite da se bilo ko ili bilo šta ispreči između vas i vašeg teškog zadatka. Znam da ovo zvuči staromodno. Jeste, ali na tome je izgrađen svet”.

Psihijatar Beran Vulf je to ovako izrazio: „Ako posmatrate stvarno srećnog čoveka, videćete da on, na primer, gradi ča­mac, piše simfoniju, podučava svog sina, gaji georgine ili traga za jajima dinosaurusa u pustinji Gobi. On ne traži sreću kao da je dugme s košulje koje mu se otkotrljalo ispod radijatora, kao da je to samo po sebi cilj. On postaje svestan da je srećan tako što živi svoj život dvadeset četiri sata dnevno”.

Nije li „živeti život” važan temelj za izgradnju naših sno­va? U vama, u stvaralačkom geniju vašeg uma, leže prave mogućnosti. U vama su uvid, predviđanje, snaga, hrabrost, vera, sloboda i sposobnost da prihvatite i iskažete svoje mo­gućnosti. Na osnovu okolnosti koje vas okružuju, situacije u kojoj se nalazite, odnosa u koje ste uključeni, vi možete da budete kreativni!

Odaberite pažljivo, uz mnogo razmišljanja i molitve, ono što želite. Budite sigurni da je to vredno vašeg truda, vreme­na i kreativnosti i da može da vam donese blagoslov služenja drugima. Spoznajte šta želite da postignete; planirajte, korak po korak, iz dana u dan, kako možete da ostvarite svoj cilj. Graditelji piramida zidali su kamen po kamen. Počinjali su od osnove i gradili nagore. Većina projekata podrazumeva isti proces – korak po korak. Počinjemo od početka i radimo do linije cilja. Ako smo otvoreni i prijemčivi, obezbedićemo resurse koji su nam potrebni.

Jedan novinar se žalio francuskom romanopiscu, dram­skom piscu i esejisti Marselu Ajmu da savremeni svet koči slobodan razvoj ljudskog bića.

  •   „Ne slažem se”, rekao je Ajm blago. „Mislim da sam ja savršeno slobodan.”
  • „Ali sigurno osećate neka ograničenja svoje slobode”, prokomentarisao je novinar.
  • „O, da”, odgovorio je Ajm, „s vremena na vreme shvatam da sam strahovito sputan rečnikom!”.

Šta je potrebno da postanete inovator? Prvo, da prepo­znate da u sebi imate snagu da budete kreativni. Zatim, da budete spremni za nova iskustva, da otkrivate nove oblasti koje će vam ponuditi prostor za razvoj aktivnosti. Biti otvo­ren i prijemčiv omogućuje da se nauči mnogo o svetu i po­maže da iskreni i kreativni pojedinci postanu preduzetnici. Ljudi koji teže uspehu znaju da je važno da veruju u sebe, jer granica je samo u njima. U jevandelju po Luki (17:21), nala­zimo Isusovo učenje, koje nas podseća da „za carstvo Božije neće se kazati: Evo ga ovde ili onde; jer gle, ono je unutra u vama“. To je prava granica koju moramo da istražimo: naše unutrašnje biće, božansko u sebi!