nlp-samopuzdanje

Da! Ja to mogu!

Kada bismo vam garantovali da ćete postaviti i ostvariti sve ciljeve koje želite, da li ste spremni da investirate nešto svog vremena i novca da naučite tehnike, veštine i znanja koji za ostvarenje uspeha na području profesionalnog i razvoja poslovanja, ličnog razvoja i unapređenja odnosa sa drugim ljudima?
Ako je odgovor DA, onda ste na pravom mestu.
Neurolingvističko programiranje (NLP) je u osnovi komunikacioni model, odnosno program ili skup tehnika, koji izučava način i elemente komunikacije (pre svega) sa samim sobom, kako bi se postigao cilj i uradilo željeno, ali i komunikaciju sa drugim ljudima – kako da im lakše priđemo, da ih razumemo, uspostavimo usaglašenost sa nekim i krenemo dalje u pregovore, trgovinu ili neki drugi odnos.
NLP je nastao 70-ih godina, kada su dvojica američkih naučnika Ričard Bendler i Džon Grinder napravili model na osnovu iskustva i rezultata trojice tada vodećih psihoterapeuta. Svaki od njih je radio drugačije, ali su svi imali dobre rezultate. Ričard i Džon su modelovali načine na koji su ovi terapeuti radili određene stvari, prepoznali obrasce ponašanja, odnosno strukturu i to onda nazvali određenim imenima. Naravno, vremenom su modelovali i druge uspešne ljude i njihove strategije.

Šta u stvari znači NLP?

Neuro se odnosi na naš način razmišljanja, odnosno na različite (svesne i nesvesne) načine obrade informacija koje dolaze iz spoljašnjeg sveta. Naš doživljaj sveta u kome živimo je samo naš subjektivni doživljaj, a NLP se bavi upravo ovim subjektivnim doživljajima. Da li je dan lep ili ružan za neku osobu, pre svega zavisi od toga kako se oseća tog dana, odnosno kakav je njen subjektivni doživljaj. Izazov je u tome što često imamo osećaj da taj naš subjektivni doživljaj nije pod našom kontrolom – da on dolazi i odlazi nekako sam od sebe. Između ostalog, NLP se bavi i uticajem na kreiranje korisnih subjektivnih doživljaja u datoj situaciji.
Lingvističko se odnosi na reči. Ljudi svoja iskustva (subjektivne doživljaje) opisuju kroz reči. Pored opisivanja iskustva reči su i sredstvo percepcije. Kada kažemo da je „dan vreo“, prilično dobro možemo da zamislimo sunčan, vedar letnji dan sa visokom temperaturom.

NLP objašnjava uticaj reči na naš način razmišljanja, na promenu raspoloženja kao i na ponašanje.
Programiranje se odnosi na navike ljudi, na „programe ponašanja“ koje stičemo od najranije mladosti. Ljudi su bića navika. Nekada su te navike korisne i poželjne, a nekada potpuno nepoželjne. Dobra vest je da svaku naviku, svaki program možemo promeniti, bez obzira koliko loš bio po nas. NLP koristi jednostavne, ali vrlo efikasne metode promene načina razmišljanja koji su u skladu sa našim vrednostima i ciljevima i rezultiraju željenim promenama ponašanja.
NLP je mnogima pomogao da potpuno promene život na bolje, upravo onako kako su celog života želeli, a nisu znali kako da to urade.

Zakažite NLP sesiju

Prijava

Sertifikovani NLP koučevi iz Well Being Academy kroz programe ličnog rasta i razvoja, odnosno kroz različite trening i koučing programe vam pomažu da ostvarite promene koje želite, odnosno da postavite i ostvarite sve ciljeve koje želite. Programi su zasnovani na NLP principima i uključuju sve tehnike, veštine i znanja koji nam omogućuju ostvarenje uspeha na području profesionalnog i razvoja poslovanja, ličnog razvoja i unapređenja porodičnih odnosa.
Zakažite NLP sesiju