Da li vam je znanje aktivno i možete li da ga unovčite sada?

 

Prošlost je tamo gde ste učili u školi, učili u praksi, a često i kroz greške. Budućnost je tamo gde primenjujete sve naučeno i učite i dalje. Ne odustajte na sredini.

Koliko vam je znanje aktivno i u trendu? Da li ste ikada razmišljali o tome koliki je rok trajanja vašeg znanja i postojećih veština? Nema preciznog odgovora na ovo pitanje, ali odgovorno vam tvrdimo – vaša znanja i veštine zastarevaju većom brzinom nego što vam je trebalo da steknete svoje formalno obrazovanje (srednjoškolsko ili akademsko)! Bez obzira na činjenicu koliko ste danas dobri u nečemu, ako zastanete i prestanete da usvajate nova znanja, budite sigurni da ćete „ispasti iz trke“. Ako se ne razvijate kao individua ili kao kompanija, konkurencija će vas preteći u tržišnoj trci. Ako zaostajete u znanju, nećete moći ni da shvatite šta konkurencija radi i kako vas pobeđuje.

Stalno usavršavanje znanja je neophodno za uspeh u bilo kojoj oblasti

Praksa pokazuje da mnogi ljudi prestaju da uče i usvajaju nove veštine iz puno razloga, a neki su:
• smatraju da se proces učenja završava momentom dobijanja formalne diplome
• suviše se oslanjaju na svoje iskustvo
• idu linijom manjeg otpora
• nisu podstaknuti i motivisani na razvoj i usavršavanje
• misle da već imaju dovoljno visoko obrazovanje
• imaju preterano lepo mišljenje o sebi
• nisu svesni da živimo u informatičkom društvu
• previše su mentalno stari
• nemaju dovoljno entuzijazma
• ne posmatraju značaj kombinacije praktičnih i teoretskih znanja
• nemaju podršku.

Naravno, sve su ovo u suštini izgovori, jer ako želite da nešto naučite, nema te sile koja će vas u tome sprečiti, jer živimo u eri interneta kada su sve informacije dostupne. Ponekad su „zakopane“ u gomili nepotrebnih informacija i vredi se potruditi da se pronađe ono što se traži.

Ukoliko nije primenjeno, znanje je u suštini informacija.

Ukoliko ne znate strategije i taktike kako da primenite određeno znanje, onda je to znanje u suštini samo informacija. Takođe, ako imate i znanje i strategiju i taktiku za primenu određenih principa i saznanja, ali to ne radite, opet nećete postići nikakav rezultat.

Učenje i primena znanja su rešenje za ovladavanje bilo kojim znanjem ili veštinom. Vežbom takođe možemo usvojiti bilo koje ponašanje ili pozitivnu naviku koja se nameće kao preka potreba za realizaciju naših ciljeva.
Kao što teretana razvija mišiće, tako učenje razvija mozak. Što se više uči, to je lakše savladavati nove veštine i znanja, jer tokom vremena stvaramo svoje strategije za usvajanje sve veće količine novog znanja, čitanja većeg broja stranica teksta u manjoj jedinici vremena, itd.
Uspešne kompanije i uspešni pojedinci znaju da su edukacija i obuka jako važni i imaju korporativnu i individualnu kulturu permanentnog obučavanja. Zato oni, sa razlogom, važe za najbolje u svojim oblastima.

Prijava

Prijava na seminar, webinar i radionicu

Prijava

Postavite nam pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku!

Pitajte nas!