Često se nalazimo u situacijama u kojima osećamo da je nešto u redu ili pogrešno, istog momenta, instant! Možda ste videli da neko sa vašim prijateljem postupa nepravedno i smatrate da je situacija nelogična ili su nadređeni od vas tražili da završite projekat i vi ODMAH znate najbolji način delovanja. U jednom ili drugom trenutku, svi mi osećamo da samo mi znamo što je istina i kako treba postupiti uprkos tome što nemamo sve činjenice o situaciji.

Ovaj osećaj „istine“ o poznavanju pravog načina da se nešto uradi zasniva se na verovanjima. Vaša uverenja su vaše poverenje, vera u nekoga ili nešto. Vaša uverenja su toliko jaka da će često izazvati da brzo reagujete na razne situacije, poput refleksa. Ono što je iznenađujuće je što ne znamo uvek kako da prepoznamo svoja uverenja i ne koristimo uvek vreme da „kopamo“ ispod površine i saznamo šta se tačno dešava i da li smo zaista u pravu.

Zašto je toliko važno da razumemo svoja uverenja? S obzirom da je prvi korak u izgradnji samosvesti razumevanje i identifikovanje uverenja, jačanje vaše samosvesti će vam omogućiti da napravite tačne samoprocene, upravljate svojim emocijama i shvatite kako da priđete drugima dok gradite svoje samopouzdanje. Ovo će rezultirati pozitivnijem gledanju na sebe, na svet i nakraju će vam doneti srećniji život sa mnogo manje negativnosti..

Vaša uverenja će uticati na to kako ćete se ponašati i komunicirati s drugima. Vaša uverenja takođe usmeravaju vaše emocije. Ako verujete da je nešto ispravno ili pogrešno, to će izazvati kod vas neku emociju. Ako želite da izgradite svoju samosvest, onda učinite svesni napor da identifikujete i razumete snažna uverenja koja imate.

To možete uraditi tako što ćete koristiti jedan jednostavan alat. Najbolje je što ovu vežbu, alat možete koristit sami kada god to želite!

Da li možete da se „vratite u vreme“ kada ste imali neko negativno iskustvo? Ako možete, prisetite se događaja do detalja koliko je to moguće..

Prvo, kakav je bio taj događaj, situacija u kojoj ste se našli koja je dovela do vašeg negativnog reagovanja? Zapišite koliko god možete o tom događaju, ali pokušajte da budete objektivni i bez emocionalne vezanosti za scenario ili ljude koji su bili uključeni. U ovoj fazi, nemojte se upuštati u to kako mislite o događaju ili kako ste reagovali. Budite objektivniji što je moguće više.

Drugo: Identifikujte svoja uverenja. Šta ste smatrali istinitim u vezi sa tom dok se dešavala situacijom? Vaše uverenje može biti da je ponašanje druge osobe koja je učestvovala u situaciji bilo nepromišljeno, opasno i pogrešno. Možda imate još jača uverenja i mislite da je druga osoba koja učestvuje u toj sizuaciji idiot ili da ne sme da radi to što radi. Sada zapišite koje su bile posledice vaših uverenja. Šta se dogodilo u toj situaciji zbog vaših uverenja? Kako ste se ponašali? Kakav je bio ishod vašeg ponašanja?

Na primer, možda ste osetili da se bes javlja i da ne možete prestati da razmišljate o nepravednosti situacije. Možda ste se našli u lošem raspoloženju nakon događaja koji je „slomio“ druge učesnikes  situacije ili se učesnik raspitivao o vašem iskustvu koje je uticalo na vašu produktivnost na poslu…

Ova vežba ima dve svrhe. Prvo, ući ćete u identifikaciju ključnih uverenja. Drugo, možete jasno videti efekat vaših verovanja, a ne datog događaja na vaše ponašanje. Često nas sam događaj ne dovodi do toga da reagujemo već uverenja koja imamo o situaciji. Istu ovu vežbu primenite i na pozitivan događaj, jer će vam to pomoći da identifikujete pozitivna i negativna uverenja. Kada se nađete u izazovnim situacijama, potrebno je malo vremena da završite ovaj zadatak nakon događaja koji odražava vaša uverenja i utecaj koji su uverenja imala na situaciju. Ova praksa će vam pomoći da povećate svoju samosvest na duži rok.