Jednog dana, jedan slepi čovek sedeo je na stepenicima jedne zgrade, sa šeširom blizu svojih stopala i jednim natpisom na kome je pisalo:

“Slep sam, molim vas POMOZITE MI.”
Jedan slučajni prolaznik, igrom prilika stručnjak za reklamu, koji je tuda prolazio, zaustavio se zapažajući da je u šeširu bilo prisutno samo nekoliko metalnih novčića. Savio se da bi mu pružio novac, zatim, i bez pitanja za dozvolu, uzeo je karton, okrenuo ga ispisavši novi natpis.

U toku popodneva slučajni prolaznik se vratio do slepog čoveka zapažajući da je njegov šešir ovom prilikom bio pun novčića i novčanica.

Slepi prosjak prepoznajući ga po koraku upita ga da li je on taj koji je nešto napisao na kartonu i šta je to napisao.

Prolaznik mu odgovori:
“Nisam napisao neistinu – samo sam tvoju poruku napisao na drugačiji način”, nasmeši se i izgubi u gužvi.

I tako slepi čovek nije saznao da je natpis jednostavno glasio:

“Danas je proleće … a ja ga ne mogu videti.”

* * *

PROMENI STRATEGIJU kada se oko tebe sve kreće naopako i videćes da će se pre ili kasnije sve okrenuti na bolje….

Фотографија: PRIČA O SLEPOM ČOVEKU

Jednog dana, jedan slepi čovek sedeo je na stepenicima jedne zgrade, sa šeširom blizu svojih stopala i jednim natpisom na kome je pisalo: 

"Slep sam, molim vas POMOZITE MI."
Jedan slučajni prolaznik, igrom prilika stručnjak za reklamu, koji je tuda prolazio, zaustavio se zapažajući da je u šeširu bilo prisutno samo nekoliko metalnih novčića. Savio se da bi mu pružio novac, zatim, i bez pitanja za dozvolu, uzeo je karton, okrenuo ga ispisavši novi natpis. 

U toku popodneva slučajni prolaznik se vratio do slepog čoveka zapažajući da je njegov šešir ovom prilikom bio pun novčića i novčanica.

Slepi prosjak prepoznajući ga po koraku upita ga da li je on taj koji je nešto napisao na kartonu i šta je to napisao. 

Prolaznik mu odgovori:
"Nisam napisao neistinu – samo sam tvoju poruku napisao na drugačiji način", nasmeši se i izgubi u gužvi.

I tako slepi čovek nije saznao da je natpis jednostavno glasio:

"Danas je proleće … a ja ga ne mogu videti."

             *       *       *

PROMENI STRATEGIJU kada se oko tebe sve kreće naopako i videćes da će se pre ili kasnije sve okrenuti na bolje....