Reiki je metoda tradicionalne medicine, koja je legalizovana i odobrena podzakonskim aktom koji je potpisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2008. godine.  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije svrstalo je Reiki metodu u metode rehabilitacije  (za unapređenje zdravlja).

Tradicionalna medicina u Srbiji regulisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“, br. 107/05) i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Službeni glasnik RS“, br. 119/07).

Reiki je, najverovatnije, najstarija metoda unapređenja zdravlja, koja se zasniva na veštini korišćenja Univerzalne životne energije u cilju značajnog povećanja kapaciteta vitalne energije, jačanja odbrambenih sposobnosti organizma, unapređenja zdravlja, a takođe u cilju poboljšanja kvaliteta života. Naučna istraživanja su pokazala da jedna osoba iz prostora uobičajeno prima u proseku 5-10% Životne energije, dok korišćenje Reiki metode omogućava priliv u organizam 90-100% Životne energije. Reiki vrši uticaj na ljudski organizam neposredno kroz energetski kanal i biopolje, a takođe i kroz endokrini sistem. Kada je biopolje čoveka puno Životne energije, ono postaje dobro organizovano. Energija stvara dobro organizovan DNK i RNK koje, usled uticaja Reikija, stvaraju podlogu za dobro funkcionisanje enzima i sinteze proteina, a takođe i za podelu ćelija. Kada ćelije dobro funkcionišu, tada žlezde, organi i tkiva dobro funkcionišu, što sve organizam održava u dobroj kondiciji. Sa japanskog se Reiki prevodi kao: Rei – Univerzalna, Božanska, Životna Ki – energija.

Šta je Univerzalna životna energija? Svi često koriste reč „energija“ u cilju opisivanja određenog stanja: „Pun sam energije“, „Nemam dovoljno energije“, „Potrošila sam svu energiju na…“, „Osećam priliv energije“, itd.

O kakvoj to energiji mi uvek govorimo?

To je energija, koja ima svoj izvor u Univerzumu, sveprisutna je, podržava funkcionisanje Svemira, pa tako i sve oblike života na Zemlji, bez nje se ne odvija ni jedan fiziološki proces u živom organizmu. Simbolički rečeno, Univerzalna životna energija je „krv“ jednog džinovskog organizma, koji se zove Svemir. Mnogi narodi i religije sveta, mnogi istaknuti naučnici bili su svesni postojanja i značaja Životne energije i nazivali su je svako na svoj način:

 • Hipokrat – Prirodna isceljujuća sila
 • Kinezi – Ki
 • Indusi – Prana
 • Rusi – Bioenergija
 • Egipćani – Ka
 • Galijci – Pnevma
 • Indijanci – Vakan, Vakonda
 • Irokezi – Orenda
 • Francuzi – Elan Vital
 • Jevreji – Iesod
 • u Indoneziji – Sahala
 • na Madagaskaru – Hazina
 • hrišćani – Sveti duh, Svetlost
 • sufisti – Baraka
 • alhemičari – Eliksir života
 • kraljevi i kajzeri Europe – Kraljevski blagoslov
 • dr Brunler – Biokosmička energija
 • dr Vilhelm Rajh – Orgon
 • mnogi naučnici nazivali su Životnu energiju Sila X ili Peta sila.

Šta omogućava Reiki

Reiki veština omogućava proticanje kroz ljudski energetski kanal, a time i kroz telo čoveka one količine Životne energije, koja je potrebna da osoba postigne psiho-fizičku kondiciju. Reiki veština je prirodna za nas, ljude. Nije nam nimalo strana i deluje sasvim poznato kada prvi put dolazimo u dodir s njenom većom količinom. Osećaj dubokog zadovoljstva, mira i sigurnosti ispunjava čitavo biće.

Kanalisanje i usmeravanje Životne energije za unapređenje zdravlja tradicionalno se vrši polaganjem dlanova na određenu oblast tela. Takvo znanje postoji u svakome od nas, kao genetski kod za samoisceljivanje. Potvrda za to je naše nesvesno polaganje dlanova na oblast koja boli: bilo da je to glava, zubi, stomak, srce, povreda i slično. Čovek podsvesno zna da polaganjem dlanova na bolno mesto, ako ništa drugo, može da olakša bol.

Ako se prisetimo nekih od „čuda“, koje je činio Isus isceljujući ljude, možemo hrabro pretpostaviti da je sin Božji koristio veštinu kanalisanja i usmeravanja Univerzalne životne energije, na najvišem mogućem nivou, za razliku od običnih ljudi. Isto je činio i Buda.

Ajnštajnova formula E=mc2 je naučni dokaz da se energija preliva u materiju i obrnuto – materija u energiju. I dokaz za logičnu vezu između ljudskog bića i Životne energije, i jedinstvo čoveka s prirodom.

Danas milioni lujdi na planeti različitih uzrasta, nacionalnosti, religioznih ubeđenja, zanimanja i obrazovanja koriste Reiki za unapređenje zdravlja i poboljšanje kvaliteta svog života.

Među praktičarima Reikija ima mnogo svetski poznatih ličnosti: Robert de Niro, Ričard Gir, Kijanu Rivs, Selin Dion, Pol Makartni, Stiven Segal, kao i mnogi drugi. Reiki veštinu koriste mnogi poslovni ljudi i političari za oslobađanje od stresa i za relaksaciju, kao i za rad na postizanju postavljenih ciljeva.

Reiki metoda nema štetna dejstva, niti može biti iskorišćena u negativne svrhe. Kompatibilna je sa svim postojećim veštinama i metodama lečenja, kao i sa tehnikama za duhovni rast, pored toga poboljšava njihov učinak.  Svojstva Reiki metode niz godina primenjuju se i ispituju na mnogim klinikama, institutima i u laboratorijama širom sveta.

Među njima su:

 • Naučno-istraživački institut neurohirurgije „Profesor A.L. Polenov“ u Sankt Petersburgu (Rusija).
 • Laboratorija medicinskog istraživačkog centra „Novi talas“ u Voronježu (Rusija)Sta je Reiki
 • Laboratorija NPO „Akvastandard“ u Sankt Petersburgu (Rusija)
 • Laboratorija Vojne medicinske akademije u Moskvi (Rusija)
 • Laboratorija Vojne akademije veza u Sankt Petersburgu (Rusija)
 • Ruski naučno-istraživački centar tradicionalne i narodne medicine „ENIOM“ u Moskvi (Rusija)
 • Državna klinika u Nju Meksiku (SAD)
 • Katedra materijalnih nauka na Stenfordu (SAD)
 • Univerzitet društvenih istraživanja u San-Dijegu (SAD)
 • Institut psihostrukture u San-Dijegu (SAD)

 

U većini razvijenih zemalja Reiki metoda je integrisana s metodama savremene medicine. Lekari i medicinsko osoblje u klinikama i porodilištima, naročito u odeljenjima za intenzivnu negu, vladaju Reiki metodom. Lekari često daju pacijentima uput za Reiki terapeuta.

Pozitivan učinak Reikija takođe je zabeležen u poboljšanju kvaliteta života. Probleme u određenim oblastima života, kao što su: međuljudski odnosi, posao, obrazovanje, ljubav, finansije itd. takođe su pokazatelji nedostatka Životne energije koji se reguliše i upotpunjuje uz pomoć Reiki metode.

Redovno praktikovanje Reikja stvara sve neopodne uslove za uspostavljanje harmonije tela, psihe i duha, a time i samog života.

 

ŠTA REIKI NIJE?

Reiki nema dogmu i nije religija, nije magija, nije ubeđenje, nije sekta, ni bilo koja druga organizacija, nije nacionalna ili bilo koja druga pripadnost.

reiki

 

Suština Reiki metode leži pre svega u otvaranju energetskog kanala osobe i njegovog povezivanja sa Životnom energijom u cilju slobodnog protoka iste kroz sve nivoe organizma.

Proces otvaranja (tradicionalni naziv – inicijacija) ostvaruje Master-učitelj uz pomoć specijalne tehnike kanalisanja Životne energije. Ako sva druga znanja praktičar može da stekne samostalno kroz edukaciju i praksu, onda proces „otvaranja“ nije moguće izvršiti samostalno.

Kako Reiki funkcioniše?

Reiki omogućava osobi da u roku od 20 sekundi do 5 minuta (u zavisnosti od završenog nivoa) aktivira intenzivni protok Životne energije kroz svoj organizam. Istraživanja obavljena na Stenfordu (SAD), zasnovana na merenju energetskog protoka pomoću visokoosetljivih aparata, utvrdila su da energija u telo osobe dolazi, pre svega, kroz teme i spušta se niz kičmeni stub, kroz takozvani energetski kanal koji se sastoji od 7 međusobno povezanih energetskih centara, poznatih kao čakre. Životna energija „uplovljava“ u telo, krećući se u vidu spirale u smeru suprotnom od kazaljke na satu, isto kao što je spirala DNK.

Protičući kroz kičmeni stub, energija se širi u organizmu, popunjava svaku ćeliju i izranja kroz minorne čakre na dlanovima i stopalima. Polaganjem ruku na telo, energija se dodatno i fokusirano usmerava u određenu oblast.

Zanimljiva je činjenica što energija na neki način biva „uvučena“ od strane energetskog kanala u telo, koje samo određuje koliko je njemu dovoljno energije na svakom određenom mestu. Reiki praktičar može da usmerava energiju prema svom telu, i u bilo kom drugom pravcu van tela: na druge ljude, predmete, životinje, biljke, situacije, oblasti života, nezavisno od razdaljine na kojoj se oni nalaze.

Poznata istražiteljka dr Bara Fišer iz Santa–Fea (Nju Meksiko) razradila je zanjimljivu tehniku posmatranja efekata Reikija pomoću čuvene fotografije Kirlijana. Testirao se uticaj Reikija na daljinu. Fotografije pacijenata koje su bile urađene pre tretmana pokazivale su neuporedivo manje energetsko zračenje nego tokom tretmana. Pored toga, tretman se sprovodio na daljinu, drugim rečima, na ljudima koji fizički nisu bili prisutni. Tokom primanja Životne energije, svaki čovek uzima onoliku količinu energije, koja je njemu potrebna za eliminisanje energetskih blokova, aktivacije ili transformacije energije fizičkog i eteričnog tela.

Očiglenost tog podatka jasno prikazuje takvu osobinu Reikija kao intuitivnost. Mnogi Reiki terapeuti ne koriste u svom radu specijalne položaje ruku, nego slede signale, koje šalje telo primaoca, kao i promene u intenzitetu protoka energije.

usuimikao_1Mikao Usui nazivao je Reiki veštinu „intuitivnom“. Mnogobrojna istraživanja, koja se obavljaju niz godina, potvrđuju da Reiki može da izazove pozitivne promene u hemijsjkom sastavu tela, unapredi ozdravljenje organa, tkiva, kostiju, i ostvari ravnotežu na mentalnom i emocionalnom nivou ljudskog bića.

Jedan od uzroka poremećaja rada organizma je nedostatak vitalne energije. Reiki nadoknađuje energetski nedostatak u organizmu, time povećava njegove odbrambene sposobnosti i poboljšava rad svih funkcija.
I takođe opušta mišiće, oslobađa od spazma, utiče uravnotežavajuće na sve sisteme. Naučna istraživanja su pokazala da obično jedna osoba prima iz prostora u proseku 5% životne energije. Korišćenje Reiki metode omogućava priliv 90-100% životne energije u organizam. Energija vrši uticaj na ljudski organizam neposredno kroz energetski kanal i biopolje osobe, a takođe kroz endokrini sistem. Kada je biopolje čoveka puno životne energije, ono postaje dobro organizovano. Energija kao deponent matrice stvara dobro organizovani sistem DNK i RNK, a time i podlogu za dobro funkcionisanje enzima i sinteze proteina, kao i za podelu ćelija. Kada ćelije dobro funkcionišu tada žlezde, organi, tkiva dobro rade. Sve to održava organizam u odličnoj kondiciji.

Kako Reiki funkcioniše?

Proces intenzivnog ispunjavanja organizma energijom predstavlja proces podmlađivanja i jačanja. U skladu sa drugim zakonom termodinamike takav proces je suprotan procesu rasta entropije. Reiki dovodi Životnu energiju u telo čoveka, što neposredno ispunjava energijom i organizuje sve fiziološke procese i sisteme organizma. Reiki u suprotnom pravcu pokreće proces starenja i slabljenja organizma, takođe u suprotnom pravcu okreće proces rasta entropije, što pospešuje ozdravljenje na emocionalnom, mentalnom i fizičkom nivou. Treba naglasiti da Životna energija protiče ne samo kroz fizičko telo, nego i kroz sve suptilne nivoe ljudskog bića, što omogućava uspostavljanje celokupne harmonije istog i ostvaruje pozitivni uticaj na psihosomatske uzroke oboljenja.

Tokom proticanja kroz kanal Reiki terapeuta, kvalitet Životne energija ne podleže promenama, te energija stiže do primaoca u prvobitnom, čistom stanju. Terapeut ne može da prenese primaocu Reiki tretmana ništa lično. Takođe, tokom terapije Reiki terapeut prima Životnu energiju isto kao i pacijent, s tom razlikom što se nakon tretmana energija zadržava satima i nastavlja svoje pozitivno dejstvo u telu primaoca. Reiki terapeut ne gubi i ne troši svoju energiju tokom tretmana, nego, naprotiv, poboljšava psihofizičku kondiciju. Praktikovanje Reikija podstiče kod osobe duhovni rast, razvija takve osobine kao što su: saosećanje, tolerancija, zdrava ljubav prema sebi, ljubav prema bližnjima, svim živim bićima, okolini, zemlji, planeti. Reiki veština se ne oslanja na sistem vere, stoga ne zahteva mentalnu pripremu i sugestivno usmeravanje na unapređenje zdravlja. Neophodna je samo želja da se primi Univerzalna Životna energija.

Reiki i savremena medicina

Integracija Reikija sa metodama savremene medicine za čoveka predstavlja mogućnost ozdravljenja na svim nivoima. Bolest kao pojavu treba razmatrati kako na fizičkom, tako i na osetljivim nivoima ljudskog bića. Uzroci mnogi oboljenja kriju se na mentalnom i emocionalnom nivou, jer su proizvod snažnih destruktivnih misli i emocija, koje se u obliku energije određenih vibracija polako skupljaju, gomilaju i na kraju se pretvaraju u čvrsto povezanu grupu – energetsku strukturu negativnog karaktera.

Takva energetska struktura vremenom se spušta u ljudski energetski kanal, blokira isti i nastavlja svoje štetno dejstvo u sistemu čakri (energetskih centara), a kasnije se manifestuje na fizičkom planu u vidu oboljenja ili poremećaja.

Kao što lekar može da postavi dijagnozu bolesti, tako iskusni Reiki terapeut razmatranjem veze anatomije, fiziologije i energetske strukture ljudskog bića, može da ustanovi, šta je na osetljivim nivoima poslužilo kao uzrok narušavanja zdravlja.

Dijagnostika i metode savremene medicine nezamenljive su u isceljivanu bolesti na fizičkom nivou. Reiki metoda omogućava jačanje i uspostavljanje harmonije organizma na svim nivoima, uključujući mentalni i emocionalni.

Na takav način oboljenju se prilazi sa svih strana, a tačnije na svim nivoima, što svakako ubrzava proces ozdravljenja.

Važno je za svakoga, ko ima simptome bilo kakvog oboljenja da se pre svega obrati lekaru i tek nakon toga, kao pomoćno sredstvo upotrebi Reiki metodu. Najbolji rezultati postižu se kada lekar i Reiki praktičar zajedno prate proces lečenja, ili kada lekar uporedo sa metodama savremene medicine u svojoj praksi primenjuje Reiki metodu.

Opšti efekti Reiki metode:

 • Podsticanje prirodne sposobnost ljudskog organizma na samoisceljivanje, mobilizacija svih njegovih kapaciteta u tu svrhu
 • Ostvarivanje snažnog preventivnog učinka
 • Jačanje imuniteta
 • Povećanje vitalnosti organizmaEfekti Reikija
 • Podmlađivanje
 • Produženje životnog veka
 • Zaštita organizma od neželjenih dejstava lekova, anastezije i hemoterapije
 • Ubrzavanje dejstva lekova
 • Ubrzavanje procesa ozdravljenja i oporavka, kada se koristi uporedo s metodama savremene medicine
 • Produžavanje dejstva vitamina i poboljšanje njihove apsorpcije
 • Eliminisanje otpada, toksina i drugih štetnih materija iz organizma
 • Oslobađanje od opstipacije
 • Oslobađanje od stresa, relaksacija, brzo smirenje i opuštanje
 • Oslobađanje od nesanice
 • Regulisanje temperature tela
 • Sprečavanje nastanka i razvoja depresije
 • Ubrzavanje lečenja bolesti zavisnosti, kao što su: pušenje, alkohol, droga, preterano konzumiranje hrane
 • Uspostavljanje ravnoteže tela i duha
 • Uspostavljanje harmonije emotivnog stanja
 • Uravnotežavanje leve i desne strane mozga
 • Povećanje nivoa koncentracije i pamćenja
 • Osetno ispunjenje pozitivnom energijom i optimizmom
 • Podizanje nivoa svesti
 • Vidljivo podizanje nivoa intuicije
 • Snažno podsticanje samoostvarivanja, razvoj postojećih i otkrivanje novih talenata
 • Razvoj osobina kao što su: saosećanje, ljubav prema sebi, prihvatanje sebe, ljubav prema životu, dublje razumevanje sebe i drugih, ljubav prema okolini i svim živim bićima.
 • Povećanje socijalne adaptilnosti
 • Poboljšanje energetskog kvaliteta hrane i vode, oslobađanje istih od teških metala i toksina
 • Stvaranje oko osobe prijatnog, pozitivnog biopolja, povećanje harizme i privlačnosti
 • Zaštita ljudskog biopolja od uticaja negativne energije
 • Uspostavljanje harmonije u međuljudskim odnosima
 • Podizanje pozitivnih vibracija u životnom i radnom prostoru, kao i njihovo isceljivanje
 • Stvaranje atmosfere, koja omogućava opuštenu i prijatnu komunikaciju, nezavisno od okolnosti
 • Privlaćenje pozitivnih prilika i uspeha na poslovnom i privatnom planu
 • Postizanje pozitivnih ciljeva

Fiziološki efekti:

 • Postojna ravnoteža autonomnog nervnog istema, sa tendencijom blage dominacije parasimpatičkog nervnog sistema pre nego uobičajnog stresnog simpatičkog nervnog sistema.
 • Smanjenje srčanog pulsa
 • Ritam disanja se usporava
 • Krvni pritisak se normalizuje
 • EEG – alfa talasi se povečavaju
 • EMG – aktivnosti opadaju
 • EEG osnovnog ritma mozga glave se poboljšava
 • Komponenta usporene aktivnosti mozga glave se smanjuje
 • Endokrini sistem se balansira
 • Kardiovaskularne funkcije se poboljšavaju
 • Raspiratorne funkcije se poboljšavaju
 • Gastrointestinalne funkcije se normalizuju
 • Ekskretorne funkcije se pospešuju
 • Energetski nivo je znatno viši
 • Telesna težina se normalizuje
 • Spavanje se normalizuje
 • Imunitet jača
 • Osećaj bola se smanjuje

Biohemijski efekti:

 • Opada nivo glukoze
 • Opada nivo natrijuma
 • Ukupan holesterol se smanjuje
 • Trigliceridi opadaju
 • HDL holesterol se povećava
 • LDL holesterol se smanjuje
 • VLDL holestrol se smanjuje
 • Holinesteraze se povećavaju
 • Kateholamin se smanjuje
 • ATP se povećava
 • Hematokrit se povećava
 • Hemoglobin se povećava
 • Broj limfocita se povećava
 • Ukupan broj belih krvnih zrnca se smanjuje
 • Lučenje tiroksina se povećava
 • Vitamin C se povećava
 • Ukupan serum protein se povećava
 • Oksitocin se povećava
 • Prolaktin se povećava

learn_reiki

Reiki i naučna istraživanja

Naučna istraživanja iz oblasti polaganja ruku vode se već neko vreme. U današnje vreme, postoje već nekoliko eksperimenata koji potvrđuju efikasnost Reikija i ostalih isceljujućih tehnika. Neki od najinteresantnijih rezultata ovih eksperimenata pokazuju da su njihovi pozitivni rezultati mnogo više od placebo efekta, dok drugi ukazuju da je energija nefizička po prirodi, pa da bez obzira na udaljenost između pošiljaoca i primaoca efikasnost nije umanjena.

U nastavku dajemo nekoliko najinteresantnijih istraživanja.

Prva studija o Reikiju objavljena je u naučnom časopisu sa recenzijom. U studiju je bilo uključeno 45 zdravih osoba, koje su bile podeljene u tri grupe, u svaku po 15. Jedna grupa je dobila Reiki i odmor, druga je dobila placebo Reiki i treća samo odmor. Placebo tretman je rađen na potpuno isti način na koji je prvoj grupi rađen Reiki tretman, osim što „terapeuti“ koji su ga dali nisu prošli Reiki obuku. Treća, kontrolna grupa je dobila samo odmor. Studija je zabeležila brojne statističke promene u vitalnim pokazateljima, uključujući puls, sistolni krvni pritisak, dijastolni krvni pritisak, temperaturu kože i broj udisaja i izdisaja u jednakim intervalima.

Ova studija je otkrila značajno sniženje dijastolnog krvnog pritiska i pulsa u grupi koja je primila Reiki, što nije zabeleženo i u grupi koja je primila placebo ili kontrolnoj grupi. To vodi ka zaključku da je Reiki izazvao bitno dejstvo koje nije proizvedeno sugestijom. Ovo je mala studija, ali kvalitet sa kojim je osmišljena i njeni pozitivni rezultati ukazuju na to da će i naredne studije većih razmera biti zasigurno uspešne.

Kompletna studija “Promene autonomnog nervnog sistema tokom Reiki tretmana – preliminarna studija” („Autonomic Nervous-System-Changes During Reiki Treatment: A Preliminary Study”) objavljena je u Žurnalu alternativne i komplementarne medicine (The Journal of Alternative and Complementary Medicine), 10. tom, broj 6.

Druga studija, obavljena na Institutu za istraživanja Helfgot pri Nacionalnom koledžu za naturopatsku medicinu u Portlandu, u Oregonu, pokazala je da Reiki ima merljive efekte i na imuni sistem. Ova studija je ispitivala dejstvo Reikija na broj belih krvnih zrnaca volontera. Oni su nasumično bili podeljeni u tri grupe – oni koji su primili Reiki, koji su se relaksirali i oni koji nisu primili ni Reiki niti su se relaksirali. Krv za analizu je bila vađena pre tretmana, neposredno posle tretmana i četiri sata posle tretmana.

Studija je pokazala da Reiki pojačava imunitet tako što povećava broj belih krvnih zrnaca kod onih koji prime Reiki. S obzirom da je ovo mala preliminarna studija, rezultati daju osnovu za dalja istraživanja sposobnosti Reikija da poboljša zdravlje kod onih koji ga prime. (Hodsdon, W., Mendenhall, E., Green, R., Kates-Chinnoy,S., Wacker, E, & Zwickey, H. The Effect of Reiki on the Immune System. Helfgott Research Institute at the National College of Naturopathic Medicine, Portland, Oregon, USA).

Wendy Wetzel, registrovana medicinska sestra opisuje Reiki eksperiment koji je objavila u svom radu pod naslovom „Reiki Healing: A Physiologic Perspective“. U njenoj studiji, 48 ljudi je bilo u eksperimentalnoj grupi, dok je 10 bilo u kontrolnoj grupi. U obe grupe je uzet uzorak krvi na početku i na kraju eksperimenta. Eksperimentalna grupa je završila prvi stepen Reikija, a kontrolna grupa nije bila uključena u Reiki metodu i obuku.

U uzorcima krvi merene su vrednosti hemoglobina i hematokrita. Hemoglobin je deo crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) koji donosi kiseonik, a hematokrit je odnos crvenih krvnih zrnaca u ukupnom obimu krvi. Ljudi u eksperimentalnoj grupi su imali značajnu promenu u tim vrednostima: 28% je imalo porast, a preostali su imali smanjenje, dok se ljudima u kontrolnoj grupi nisu dogodile nikakve značajnije promene.

Smatra se da su promene, bilo da je u pitanju povećanje ili smanjenje, u skladu sa svrhom Reikija – Reiki donosi ravnotežu, kod svakog individulano. Jedna od osoba je imala porast od 20%, nastavila je da redovno praktikuje Reiki autotretman i posle tri meseca porast se održao, jer je bio prilagođen njoj, budući da je imala anemiju zbog manjka gvožđa.

Druga studija o polaganju ruku, takođe je demonstrirala povećanje vrednosti hemoglobina. Eksperiment je vodila doktorka medicine Otelia Bengssten, M.D. s grupom od 79 bolesnih pacijenata. Pacijenti su imali širok raspon dijagnostikovanih bolesti, uključujući pankreatitis, tumor na mozgu, emfizem, neke endokrine poremećaje, reumatoidni artritis i bolesti srca. Tretmane polaganjem ruku dobilo je 46 pacijenata i 33 je bilo kontrolnih. Tretirani pacijenti pokazivali su značajne poraste vrednosti hemoglobina. Efekti su bili toliko izraženi da je pokazano i povećanje vrednosti hemoglobina čak i kod pacijenata obolelih od kancera koji su primali terapiju lekovima koji izazivaju supresiju koštane srži, iako oni izazivaju snižavanje vrednosti hemoglobina. Većina bolesnika je prijavila i poboljšanje ili potpuni nestanak simptoma. Oba eksperimenta pokazuju da su terapeuti sposobni da zaista izazovu biološko poboljšanje pacijentima koje tretiraju, nego da jednostavno samo stvaraju osećaj dobrog osećanja.

Lečenje polaganjem ruku bilo je potvrđeno eksperimentima obavljenim u Medicinskom centru „St. Vincent“ u New Yorku. Eksperiment je vodila Janet Quinn, pomoćnica direktora za negu bolesnika na Univerzitetu Južne Karoline. Cilj tog eksperimenta je da se potpuno isključi mogućnost placebo efekta.

Trideset srčanih pacijenata je dobilo psihološki test s 20 pitanja kako bi se odredio nivo njihove anksioznosti. Nakon toga ih je tretirala grupa obučena za terapeutsko lečenje polaganjem ruku.

Kontrolna grupa pacijenata je takođe bila tretirana, ali od strane “lažnih terapeuta” koji su imitirali iste pozicije kao i obučeni terapeuti. Nivo anksioznosti opao je za 17% posle samo pet minuta tretmana obučenih praktičara, ali oni koji su samo imitirali tretman nisu stvorili nikakav efekat.

Daniel Wirth iz Healing Sciences International u Orindi, Kalifornija, vodio je čvrsto kontrolisani eksperiment uključujući isceliteljsku tehniku: 44 studenta koledža muškog pola dobili su identične male povrede koje je pažljivo naneo lekar u desno ili levo rame. Posle toga, 23 studenta su primila isceljujući tretman, a ostalih 21 nisu. Tretmani su davani na takav način da je bila isključena mogućnost placebo efekta. Svih 44 studenta su pružili svoje ruke kroz rupu u zidu. U drugoj sobi, obučeni Reiki iscelitelj je bio prisutan za one koji su primali lečenje i isceljivao ih na udaljenosti, bez dodira. Za one koji nisu primali lečenje, niko nije bio prisutan u sobi. I studentima i lekaru koji je nanosio povrede, a kasnije procenjivao meru izlečenja, rečeno je da je eksperiment u vezi električne provodljivosti tela. Niko od njih nije znao da je eksperiment u vezi s lečenjem. Osmi i šesnaesti dan su usledila merenja brzine izlečenja povrede. Posle osam dana grupama koje su primile Reiki tretmane, povrede su se smanjile za 93,5% u poređenju sa 67,3% onih koji nisu primili tretman. Posle 16 dana brojke su iznosile 99,3 i 90,9. Nakon ispitivanja, studenti su izjavili da nisu znali pravu prirodu eksperimenta i nisu osećali nikakav kontakt s iscjelitelj. Mogućnost da su očekivanja učenika izazvala ozdravljenje je odbačena.

Dr. John Zimmerman sa Univerziteta u Koloradu, koristeći SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) otkrio je da su magnetska polja oko ruku obučenih Reiki praktičara i terapeuta nekoliko stotina puta jača od popratne buke dok leče pacijente. Nijedno takvo polje nije stvoreno kod “lažnih terapeuta“ koji su činili identične pokrete, jasno ukazujući da se obučenim Reiki terapeutima događa nešto posebno. Frekvencije magnetskih polja koja okružuju ruke obučenih Reiki praktičara i terapeuta su reda alfa i theta talasa, nalik na one u mozgu meditanata.

Dr Bernard Grad sa Univerziteta McGill u Montrealu je koristio semenke ječma u svrhu testiranja efekta duhovnog lečenja biljaka. Seme je bilo posejano u lonce i zalivano slanim rastvorom za koje je poznato da usporava klijanje i rast. Istraživanje je sprovedeno u dvostruko kontrolisanim uslovima. Jedan deo semenja je zalivan slanim rastvorom koji su tretirali duhovni iscelitelji. Tretirani slani rastvor iscelitelj je držao u rukama 15 minuta u zapečaćenom kontejneru. Ostalo seme je zalivano netretiranim slanim rastvorom. Osoba koja je zalivala biljke nije znala koje seme dobija tretirani rastvor, a koje dobija netretirani. Biljke koje su bile zalivane rastvorom koji je tretirao iscelitelj rasle su brže i bile zdravije i proizvele su 25% veću težinu i veću količinu hlorofila. Ovi eksperimenti su jednako uspešno ponavljani u laboratoriji doktora Grada kao i u drugim laboratorijama.

Dr Grad je vodio sličan eksperiment koristeći biljke i vodu iz slavine. Zapečaćeni kontejneri s vodom dati su duhovnom iscelitelju, a ostali nekolicini depresivnih pacijenata. Biljke koje su zalivane vodom koju je držao iscelitelj pojačano brže su rasle, a one koje su zalivane vodom koju su držali depresivni pacijenti imale su pad stope rasta u odnosu na kontrolnu grupu.

Ovi eksperimenti koji uključuju biljke, pored toga što potvrđuju ne-placebo prirodu duhovnog lečenja, naučno potvrđuju drevno metafizičko razumevanje da isceliteljske energije mogu biti sačuvane u vodi za buduću upotrebu.

U drugom eksperimentu, u kojem je učestvovala vidovnjakinja i isceliteljka Olga Worrall, dr Robert Miller je upotrebio elektromehanički pretvarač za merenje mikroskopske brzine rasta trave. Upotrebljavani merač ima preciznost hiljaditog dela inča po satu. Dr Miller je eksperiment postavio u svoju laboratoriju iz koje je zatim otišao, zaključavši vrata za sobom kako bi eliminisao bilo kakvo nepotrebno ometanje. Olgi, udaljenoj 600 milja odatle, rečeno je da se moli za biljku iz eksperimenta u tačno 9 sati te večeri. Kada se dr Miller sutradan vratio u laboratoriju, ispitni uređaji su snimili normalan kontinuiran rast od 6,25 hiljaditih delova inča na sat do 9 uveče. U to vreme brzina rasta je počela da se povećava sve do 52,5 hiljaditih delova inča na sat, što je povećanje 840 odsto!

Ovoliko ubrzan rast je održan do jutra kada se usporio, ali opet ne do prvobitne vrednosti brzine.

Spindrift grupa je sprovela obimno istraživanje uključujući molitvu i biljke. Njihovi rezultati ukazuju da biljke za koje se molilo rastu brže, čak i ako su uslovi potpuno jednaki za obe grupe biljaka, a oni koji su molili bili su hiljade kilometara daleko. Ti su rezultati bili dosledni bez obzira na udaljenost i događali su se uvek ponovno i ponovno. Opisani su u knjizi Roberta Qwena „Qualitative Research: The early years“.

Jedan od zanimljivih rezultata njihovog istraživačkog rada jestе da su rezultati bili najbolji kada je molitelj u svojoj molitvi bio neodređen – kada je molitva bila uopštena npr. za dobro stanje biljaka, nego molitve za posebne rezultate kao što je ubrzani rast ili ukupna visina.

Više eksperimenata je obavljano i naučne teorije su razvijene da opišu Reiki i druge lekovite tehnike. S vremenom, povećano zanimanje zajedno s još osetljivijom, naprednijom opremom, omogućiće nauci da kompletnije razume, potvrdi i prihvati postojanje Reikija i duhovnog isceljenja. Ako se to dogodi, videćemo porast upotrebe Reikija i drugih tehnika lečenja polaganjem ruku za opštu upotrebu kod pojedinaca za sebe i porodicu, zajedno s upotrebom kod pacijenata u bolnicama i lečničkim ordinacijama. Dublje razumevanje prirode zdravlja i jedinstva života, kao i ponovo otkrivene prastare mudrosti, omogućiće da se umanji patnja i učini da Zemlja bude mesto na kojem vredi živeti.

S tim na umu nastavimo hrabro u duhu Reikija pomagati ostalima i lečiti našu planetu.

William Lee Rand

 

Pet Reiki principa

Reiki Principi su odraz duhovnog smera Reiki metode i ključ za održavanje potpune harmonije.

Dr Mikao Usui je uveo u Reiki pet drevnih pravila, pet Principa kojih treba da se pridržava tokom svog života svaki Reiki praktičar. Smatra se da Reiki Principi, stari hiljadama godina, predstavljaju tajni recept za sreću i čudesan lek od svih bolesti, jer njihovo poštovanje obezbeđuje očuvanje higijene misli i emocija, čiji se kvalitet odražava na zdravstveno stanje čoveka i na okolnosti njegovog života.

Uobičajno se Reiki Principi ponavljaju ujutru i uveče ili tokom dana kad postoji potreba, oni su moto svakog Reiki praktičara, svojevrstan cilj kojem stremi u radu na sebi.

Na početku praktikovanja možda neće biti lako, jer je svaki od Principa prava suprotnost nekoj od loših navika koje su do tada bile deo vašeg života, a samim tim su bile kontinuirane, polako stvarajući blokade ili udaljavajući vas od bilo kakvog napetka.

To je bilo teško primetiti zato što svaka navika s vremenom postaje karakterno obeležje. Prihvatite ove principe, živite ih i postaćete svedoci čudesnih transformacija koje ćete redovno osvešćivati jednu za drugom.

 1. Danas neću brinuti
 2. Danas neću biti ljut(a)
 3. Danas ću biti zahvalan(na) za sve
 4. Danas ću raditi pošteno
 5. Danas ću biti ljubazan(na) i dobronameran(na) prema svima

Zašto „danas“? Mi nemamo „juče“, jer je ono otišlo u prošlost, mi nemamo „sutra“, jer još nije stiglo iz budućeg, jedino stvarno što imamo jeste „danas“. Kada bi svaki čovek u skladu s principima živeo svoj današnji dan kao jedini postojeći – harmonija i Ijubav bi vladali svetom.Reiki principi

Zato koristeći Reiki Principe obećajte sebi da ćete živeti u skladu s njima samo „danas“, i tako ćete svaki svoj dan učiniti posebnim, a napredak u radu na sebi vidljivim.

Reiki Principe možemo preformulisati tako da izgledaju kao apsolutno pozitivna afirmacija. Na taj način oni snažno utiču na našu svest i podsvest i postaju nova zdrava navika.

 1. Danas ne brinem! Danas očekujem sve najbolje!
 2. Danas nisam ljut(a)! Danas se radujem svemu!
 3. Danas sam zahvalan(na) za sve!
 4. Danas radim pošteno (i na sebi)!
 5. Danas sam ljubazan(na) i dobronameran(na) prema svima!

Razmatranjem svakog principa ponaosob možemo detaljnije ući u suštinu smisla svakog od njih i na taj način srcem shvatiti duboku suštinu i lekovitost svakodnevnih „obećanja“.

I

„Danas ne brinem“ Danas očekujem sve najbolje!”

Kako je rekao indijski filozof Ošo: “Kada se radaš, Bog te ne pita želiš li ili ne, kada umireš, Bog te opet ništa ne pita. Ako dve najvažnije stvari u tvom životu, kao što su rodenje i smrt, ne zavise od tebe, čemu onda briga o ostalim stvarima?“

Biće ono što biti mora i briga ne utiče na to u pozitivnom smislu. Šta god da se dešava to je uvek za naše dobro, samo što mi to shvatamo mnogo kasnije.

Misli ispunjene brigom uvek podrazumevaju negativnu podlogu i negativan sadržaj koji po zakonu „Slično privlači slično“ umeju da privuku ono što ne želimo i od čega strahujemo. Stoga je brinuti izuzetno kontraproduktivno, pravilnije je suočiti se sa svojim brigama, preuzeti odgovornost za stanje stvari, razmotriti svaku od njih kao projekat ili izazov i odmah početi s njihovim rešavanjem.

Mi svojim unutrašnjim pozitivnim promenama uvek možemo da utičemo na tok našeg života, izazivajući na taj način i pozitivne promene u njemu, što nije mala stvar.

Briga je iedna vrsta nepoverenja u pozitivnost našeg jedinstva s univerzumom. Kada osoba putem inicijacije biva priključena na izvor Životne energije, stvara se osećaj zaštićenosti i sigurnosti u vođstvo i takav osećaj nije lažan.

Zato danas ne brinite, nego očekujte sve najbolje!

II

„Danas nisam ljut(a)”, Danas se radujem svemu!”

Ljutnja je destruktivna emocija čija energija izaziva disharmoniju u celokupnom ljudskom biću. Istresajući ljutnju na sebe ili drugu osobu, čak i kada to radimo samo u mislima, mi oštećujemo suptilna tela svoja i druge osobe, što s vremenom takođe prouzrokuje bolest.

Takvom nesmotrenošću se nanosi velika šteta, mnogo veća nego što su bilo kakvi razlozi za ljutnju. Ljutnja uvek proizilazi iz ega, Duša nikada nije ljuta. Poslušajte svoju Dušu, pomozite njoj, jer ljutnja uvek oduzima deo energetskog potencijala iz vašeg bića.

Ljutnja nije ništa drugo nego štetna navika, pokušajte pomoću Reikija da se oslobodite te ruinirajuće navike, uzmite je pod svoju kontrolu i razvijte suprotnu njoj, a to je radost. Umirite svoj ego i obradujte svoju Dušu, te na taj način učinite svoj život i život drugih kvalitetnijim.

Reiki pruža mogućnost transformacije destruktivne energije u konstruktivnu, tako da možete uzdržavanjem od ljutnje sačuvati vašu dragocenu energiju i pretočiti je u nešto kreativno i produktvno.

Zato danas nemojte biti ljuti, nego se radujte!

III

„Danas sam zahvalan-(na) za sve”

Svakog dana smo okruženi stvarima za koje treba da budemo zahvalni, a često i ne razmišljamo o tome. Svakako ima stvari koje bi mogle biti bolje, ali okrenite se i zahvalite se za ono što Je dobro u vašem životu i time ćete započeti proces pozitivnih promena.

Ako zamislimo univerzum kao živo biće slično nama ljudima i na trenutak zamenimo mesta, da li bismo i dalje poklanjali bilo šta nezahvalnoj osobi?

Veoma je važno znati da zahvalnost za sve stvara posebnu eriergiju koja privlači blagostanje. Ljudi su stvoreni tako da žive u blagostanju, ali sami sebi stvaraju energetske prepreke ljubomorom, nezadovoljstvom, halapljivošću, pesimizmom, pogrešnim šemama u razmišljanju i, naravno, nezahvalnošću.

Izražavanjem zahvalnosti za sve što posedujete i za sve što vas okružuje u životu pomažete razvoju svog bića i samim tim učvršćujete vezu sa univerzumom, koji poseduje apsolutno blagostanje (čije su forme: zdravlje, ljubav, prijateljstva, kreativna ostvarenja, novac) i u njemu ima dovoljno za sve.

Budite zahvalni svojim roditeljima, čak i kada mislite da ne zaslužuju zahvalnost. Oni su korenje drveta čije ste vi krošnje, a vaša sadašnja i buduća deca su plodovi. Zahvalnost roditeljima (čak i neizražena) jeste energija koja podržava korenje, ona je sok koji održava život celog drveta.

Budite zahvalni svakoj osobi koja vas je povredila ili izazvala druge negativne emocije. Te osobe su vaši terapeuti (iako nisu svesni), jer bol koji ste osetili sigurno pročišćava i leči Dušu, kao i svaki bol. Ti ljudi su naši učitelji jer (iako nesvesno) skreću našu pažnju na ono što u nama zahteva isceljenje i promenu.

Budite zahvalni za svaku kriznu situaciju i poteškoću, jer oni predstavljaju nove zadatke ili odrađivanje starih, što se svakako odražava ne samo na vašu sudbinu, već i na sudbinu potomstva. Čim budete uspeli da osetite iskrenu zahvalnost u teškim trenucima, smatrajte da ste deo zadatka rešili i prešli na sledeći nivo.

Umeće zahvalnosti za poteškoće podiže svest na nov viši nivo, te se amplituda kolebanja od sreće do nesreće, od uspeha do neuspeha tako znatno smanjuje. Život polako dolazi do ravnoteže.

Zahvalnost u kriznim situacijama ima realnu osnovu, jer čovek u tom trenutku ne zna šta je sve moglo da se desi, uvek postoji gore.

Budite zahvalni za svoj fizički izgled, jer on (u svom prvobitnom stanju) sigurno odgovara vašem karmičkom nasleđu i bas takav je neophodan za rešavanje zadataka u školi života.

Razmatrajte telo kao hram za svoju Dušu, njen dom, koji svako dobija na poklon, te nastavite da ga samostalno uređujete. To kako izgledamo sada nije samo Božanska, nego pre svega i naša kreacija. Ukoliko nismo zadovoljni svojim „Hramom“, mi možemo da romenimo njegov izgled, jer je sve u našim rukama, ali ne možerno da prigovaramo i da budemo nezahvalni, jer smo mogli da dobijemo mnogo gori ili da ne dobijemo nikakav, ujedno s tim ni priliku da živimo.

Budite zahvalni za svaki obrok, jer u ovom trenutku ima mnogo onih koji su gladni.

Budite zahvalni za svaki nov dan (sunčan ili kišovit), jer za mnoge širom sveta taj dan nije svanuo…

Zahvalnost u nama rađa osećaj radosti, poboljšava zdravlje, usrećuje ljude oko nas, produžava život i stvara podlogu za pozitivne prilike.

Zato danas budite zahvalni za sve.

IV

„Danas radim pošteno” … i na sebi”

Istina je neizostavan aspekt celokupne harmonije, ona je jedan od Zakona univerzuma. Istina se manifestuje na različite načine, a jedan od njih je poštenje. Poštenje je u svemu, pa i u poslu, vrlo važna stvar. Čista savest je obavezan uslov na putu duhovnog razvoja. Poštenje prema samom sebi izaziva osećanje poštovanja prema vama i od strane drugih Ijudi.

Zabluda je misliti da nepošteno obavljen posao neće nikome posebno naneti štetu, ili da se neće sanati za to. Dovoljno je da vi znate za to i to lično vama nanosi štetu, jer vas skreće sa puta harmonije i usklađenosti sa Zakonima univerzuma.

Da biste bili u skladu sa samim sobom i sa univerzumom, budite pošteni u svakom trenutku, svaki svoj posao obavljajte kao poslednji put u životu – najbolje što možete.

Budite pošteni prema sebi po pitanju nezaposlenosti. Čovek ne može biti bez posla ukoliko istinski želi da radi. Može biti prinuđen da radi posao koji ne voli ili ga smatra nedovoljno dostojanstvenim (uzimajući u obzir obrazovanje, vaspitanje, navike i drugo), ili nedovoljno plaćenim, ali nikako ne može biti nezaoslen. Proanalizirajte reakcije vašeg ega vezano za posao, poradite pošteno na sebi pomoću Reikija i bićete nagrađeni novim pozitivnim prilikama.

Ako ne volite posao koji trenutno obavljate, obavezno pronađite pozitivne razloge vašeg prisustva u njemu, jer iako neuočljivi na prvi pogled, oni ipak postoje. Svakako razmišljajte o promenama i preduzimajte neophodne korake, ali i trenutan posao obavljajte najbolje što možete.

Nepošten rad ili rad posla koji ne volimo malo-pomalo prouzrokuje stvaranje negativne energije u ljudskom biću, koja se pretvara u štetne energetske blokade i prepreke za zdravlje i prosperitet.

Poštenje je obavezan deo istine, kao što je istina obavezan aspekt harmonije, kojoj toliko stremimo.

Zato danas radite pošteno.

V

„Danas sam dobronameran(na) i ljubazan(na) prema svima”

Svi mi potičemo iz istog izvora, svi smo mi na neki energetski način braća i sestre, nismo nimalo stranci. Izražavanje dobronamernosti treba da je prirodna stvar i da dolazi iz samog srca. Dobronamernost je lek i zaštita od mnogih nedaća, a takode pokazatelj kvaliteta Duše i napretka u radu na sebi. Kada si dobronameran prema sebi, uvek si dobronameran i prema drugima. Ako priđemo ovom pitanju sa obrnute strane, možemo takođe postići fantastičan rezultat; počnite da bivate dobronamerni prema drugima i u jednom trenutku ćete osetiti potrebu da se ponašate dobronamerno i prema sebi.

U svakom slučaju, dobronamernost i ljubaznost predstavljaju izuzetno kvalitetnu, pozitivnu i produktivnu energiju koja vrlo često prethodi ljubavi. A ljubav, kao što znamo, predstavlja glavni cilj i smisao života.

Izražavanje dobronamernosti prema drugima stvara jednu vrstu energetskog mosta. Njime se od ljudi s kojima ste u kontaktu pozitivne reakcije vraćaju vama.

Ljubaznošću i dobronamernošću možete da dotaknete nečije srce i da na taj način pokažete razliku, a možda i da inspirišete nekoga da bude bolji nego što jeste.

Znajući da u svakoj osobi postoji Božja svetlost, ispoljavajući ljubaznost i dobronamernost prema bilo kojoj osobi istovremeno pokazujete svoju ljubav prema Bogu.

Ovaj princip možemo čuti i u drugoj interpretaciji:
„Poštuj svoje roditelje, učitelje i starije”.

Poštovanje, dobronamernost i ljubaznost prema svojim roditeljima nisu odraz samo lepog ponašanja, oni su mnogo više. Poštovanje roditelja je osnova zdravog života i dugovečnosti, o čemu govori i jedna od Božjih zapovesti koje su date svakom čoveku kao glavna uputstva za život.

Ako uporedimo ljudsko biće s drvetom, roditelji su njegovo korenje. Ne brinuti o svom korenju, ne poštovati ga znači ubijati polako samo „drvo“, to jest sebe, i istovremeno uništavati ,,plodove“, odnosno potomke.

Poštovati roditelje nije samo fraza, to je naša spremnost da im oprostimo sve i da za njih sve učinimo. Deca se uvek uče na našem primeru i svoj odnos prema nama izgrađuju na podsvesnom usvajanju šema našeg ponašanja prema roditeljima. Sve što sada činimo svojim roditeljima naša deca će, u manjoj ili većoj meri, činiti nama.

Bog čoveku daje duhovni život, fizički život nam je dat Bogorn kroz roditelje, nepoštovanje roditelja znači nepoštovanje Boga. Kakvi god ljudi bili naši roditelji, oni su prevashodno ljudi koje je Gospod izabrao i poželeo da baš kod njih budete rođeni. Nije na čoveku da prosuđuje izbor Stvaraoca.

Iako Reiki nije religija i principi nisu zapovesti, oduvek imam utisak da im je suština slična, a naročito ovaj princip sadrži u sebi većinu Božjih zapovesti.

Dobronamerna osoba, to jest osoba čija svest i duša imaju istinsku dobru nameru, takva osoba ne može da ukrade, da ubije, da lažno svedoči, da čini preljubu, da ne poštuje roditelje, i slično.

Svako ko poštuje ovaj princip širi osećaj ljudskog jedinstva i uzajamne ljubavi i poštovanja.

Ne zaboravljajte da se ponašate dobronamerno i prema svim ostalim živim bićima – vaša i njihova energija dolaze iz istog izvora.

Takvim ponašanjem ćete izraziti svoje dobre namere prema celoj planeti, koja je strpljiva i puna ljubavi prema nama. Tako počinje izlečenje Zemlje, nažalost zloupotrebljene od strane ljudi.

Svaki dan je dobar, a pođite od toga da je današnji dan možda od posebne važnosti.

Zato danas budite dobronamerni i ljubazni prema svima.