U svojim knjigama govorite o karmi i reinkarnaciji. Ljude upućujete na Bibliju, kao prvobitni izvor ovih informacija. Čitajući Bibliju nisam naišao na ove podatke.

Istočnjački način razmišljanja uvažava inkarnaciju, pošto se on zasniva na suptilnim nivoima postojanja. Zapadni način se uvek odricao takvog pristupa životu, s obzirom na to da svoje uporište traži isključivo u materijalnom, spoljašnjem svetu. Odbacivanje inkarnacije je povezano sa tim što je hrišćanstvo nastalo u evropskom delu planete, ili blizu evropskom duhu razmišljanja u kojem dominira materijalistički pristup vrednovanja životnih istina. Čuo sam da je prvobitno u Bibliji postojao opis zakona inkarnacije, ali da je preinačen od strane Vaseljenskog sabora.

Za mene je fenomen inkarnacije realna činjenica, koja mi pomaže da mnoge stvari u svom radu vidim onakvim kakve jesu i da otkrijem njihov uzrok. Kada budem video nešto drugo, obavestiću vas o tome.

S.N.Lazarev

Karma1a