Imamo velikih problema sa sinom. Njegovo ponašanje i karakterne crte su u suprotnosti sa onim što bismo želeli u njemu da vidimo. Uvek smo se trudili da mu budemo pravi primer, ali izgleda da smo u nečemu pogrešili. Sada je to očigledno. U stanju smo neprestane uznemirenosti. Kako da ispravimo ovu situaciju? Molim vas da nam pomognete.

Mnogi roditelji greše kada misle da deca usvajaju ponašanje koje im oni spolja pokazuju. Njima nije jasno, kako to da se dete ponaša u potpunoj suprotnosti od onoga kako su se oni ponašali. Ako oni nisu krali da bi došli do novca, niti su otimali i ubijali, nisu se ni svetili niti proklinjali, kako je moguće da njihovo dete u sebi sve to nosi. Kako to kada su se oni ponašali pravedno i moralno, da se sve te duhovne vrednosti kod njihovog deteta izvitoperuju? Odgovor je sledeći – moral i pravednost predstavljaju način ponašanja koji nas usmerava ka ljubavi. Ako se roditelj odrekao ljubavi, njegovo dete će se odreći moralnosti. Recimo da je čovek stalno bio nezadovoljan svojom sudbinom i finansijskim položajem. Pri svemu tome bio je pošten i zaslužan građanin. Međutim, njegov sin je lopov i ubica. Roditeljima je teško da poveruju da su nezadovoljstvo sudbinom i sin koji je ubica, jedno te isto – odricanje od Boga, koje traje godinama.

Kada spolja gledano ne želimo da prihvatimo agresivno ponašanje, onda nas to podstiče na akciju. Kada u sebi ne želimo da prihvatimo svet kakav jeste, onda je to odricanje od Boga i ljubavi.

Ono što spolja stalno činimo, vremenom postaje sastavni deo naše unutrašnjosti.

Prema tome, ljudska logika treba da bude na mahove prekidana a Božanska neprekidna.

Dugo nezadovoljstvo sudbinom, ogorčenost na ljude, osuđivanje sveta u kojem živimo, stanje očajanja i gubitak vere u sebe, strahovi i sumnje kada je budućnost u pitanju, odricanje od ljubavi prema roditeljima ili prema voljenoj osobi, jer su svesno ili nesvesno učinili da patimo, sve to postepeno razjeda dušu na suptilnom nivou, što postaje vidljivo na našoj deci, a na unucima se već odražava katastrofalno. Duša bez ljubavi počinje da kopni, samo što to nije odmah vidljivo. Prema tome, bolje je što pre pristupiti radu na sebi i ne čekati da se pojave posledice. Onda se i kod odraslog sina mogu rapidno na bolje promeniti crte karaktera i ponašanje. U takvim slučajevima govorim roditeljima: Što su intenzivnije vaše emocije to one dublje prodiru u vašu podsvest i dalje dopiru u budućnost, gde utiču na duše vaše dece i unuka. U doba puberteta dolazi do najintenzivnijih emotivnih bura. Ljutnja na roditelje, strahovi, ogorčenost sudbinom i životom, ako su u tom periodu prisutni, narednih deset godina mogu uzrokovati veoma ozbiljne problemi u životu.

Sledeća faza je prva ljubav. Tada čak i najobičnija negativna misao usmerena ka voljenoj osobi može da napravi katastrofu na unutrašnjim, suptilnim nivoima. Po pravilu je prva ljubav neuspešna i donosi puno jada i patnje. Kao i kod porođaja, kroz bol i patnju tela i duše, pročišćava se ljubav prema Bogu, što daje mogućnost da se rode zdrava i živa deca.

U periodu prve ljubavi, za mladiće je najopasnije kada osuđuju, za devojčice – kada dozvole da ih obuzme očajanje i ogorčenost životom. Sledeći period kada dolazi do prave eksplozije osećanja je uoči upoznavanja budućih supružnika i period neposredno pre stupanja u brak.

Koje je značenja izraza: “svi brakovi sklapaju se na nebesima”? To znači da se supružnici na suptilnom planu znaju od mnogo ranije, u njihovim poljima već postoje duše njihove dece koja treba da se rode. Prema tome, čak i ako spolja ne dolazi do značajnih ispoljavanja emocija, u njihovoj podsvesti odigrava se prava revolucija. Kod ovakvih veza su uzajamna očekivanja, vređanja i ljutnje isto tako opasne. Postoji još jedno veoma važno razdoblje u životu pojedinca, to je način ponašanja roditelja u vreme trudnoće. Njihova životna filozofija, karakter i ponašanje, skladište se ne samo u duši, već i u samu fizičku i genetsku strukturu dece. Znači, ako u poslednjem trenutku prođemo kroz ceo život, stresne i bolne situacije koje smo iskusili, napuštajući u njima ljudsku logiku i prepoznajući u svemu božiju volju, u stanju smo da izmenimo prošlost naše dece, samim tim i njihovu budućnost.

S.N.Lazarev

summer_karly_swing