Nikako ne mogu:

  1. da se oslobodim straha za dete;
  2. da se oslobodim usamljenosti;
  3. da zaradim dovoljno novca.

Gde su uzroci?

Često strah za dete nastaje kada neugodnost zaista postoji, a majka to oseća. Sa detetom stvarno nije sve u redu. Nivo oholosti je strahovit. To je umnogome povezano sa majkom, t.j. sa Vama. Vaša  podsvesna agresivnost prema muškarcima iznosi 340 poena.

Vezanost za sposobnosti – oko 350 poena, t.j. za 3,5 puta viša od kritične. Zavisnost od ideala je takođe povećana. Kada su Vas lečili ponižavanjem, vređanjem i neuspesima, Vi to niste mogli da prihvatite.

Sakupljena agresivnost se prenela na dete i već se razvila u  njemu do programa samouništenja. Strah razara: bolje da pomognete detetu da preispita svoje shvatanje života i događaja pre rođenja i pre začeća. Bolje je da pokušate da izmenite svoj karakter i pogled na svet, t.j. za dete ne treba da se bojite, nego da ga spašavate.

 

Na račun usamljenosti. Vaša podsvesna agresivnost je za jedan i po put veća od nivoa koji je smrtonosan za muškarce. Ako muškarac bude živeo sa Vama stalno, on će morati da boluje, ili će umreti. Ako se on pokaže dobroćudnim, bolovati i umreti možete Vi iii Vaše dete. Zato ste usamljeni.

 

Nedostatak novca – to je ponižavanje Vaše nadmenosti. To čisti Vaše dete. Ako zaradite mnogo para – može doći do problema sa zdravljem i kod deteta i kod Vas. Ako budete znali da se izmenite i  Vama i detetu će biti dozvoljeno da imate i zdravlja i novca.

O strahu