Drugi slučaj je primer jedne pacijentkinje iz Izraela:

– Moj muž je ponekad potpuno opsednut besom. Mogu li mu ja na neki način pomoći?

– Svakako da možete. Da li ste nekad osećali prezir i osudu prema ortodoksnim Jevrejima?

– Ne, nikada.

– Još jednom vas pitam: Da li je nekada bilo ikakvih očekivanja ili pretenzija.?

Posle kraćeg razmišljanja ona odgovara:

– Pa, neka doza kriticizma je uvek bila prisutna. Ali, moj muž uopšte nije vernik.

– Vaš muž je u prošlom životu bio ortodoksni vernik. Zahvaljujući religiji dosegao je visok nivo moralnosti i duhovnosti. Tada ste vi počeli da obožavate u njemu i u sebi te više, duhovne aspekte ljudske duše. Sto više obožavate vrline u čoveku kojeg volite, to će pre on početi da ih gubi. Poznato nam je kako izgleda čovek koji je materijalno siromašan. kao i čovek koji je siromašan u telu, kad je invalid ili kržljav, čovek siromašan duhom je prizeman, glup i nesposoban. Čovek siromašan dušom je podlac, nitkov ili ubica, ili neko ko se odriče vere u Boga, ili neko ko je opsednut besom. Što se više molite za ljudsku stranu duše vašeg muža, to će on sve više da je gubi.

Pošto se naša duša u ogromnoj meri razvija preko religioznih zapovesti i religiozne filozofije, osuda bilo koje religije, kao i ljudi koji joj pripadaju, intenzivira vezivanje za dušu, a to dovodi do naše, i nesreće naših najbližih. Zato je neophodno da prođete ponovo u sećanju ceo svoj život i da otklonite unutrašnje pretenzije koje imate prema bilo kojoj religiji, kao i očekivanja i pretenzije prema onim ljudima koji su povredili i unizili vaša religiozna osećanja. Bilo koje religiozne zapovesti vam ne mogu biti najosnovniji cilj u životu. One, kao i sve ostalo su samo način za razvijanje i sticanje ljubavi prema Bogu. Nije tek tako Mojsije razbio kamene ploče sa uklesanih Deset zapovesti. Onoliko koliko vam pođe za rukom da prestanete da obožavate i zavisite od bilo kojih religioznih principa, kao i od vaših viših duhovnih ideala, to će pre vaš muž ponovo početi da ovladava svojom dušom.

3031488773_8f62dc9c19