S.N.Lazarev – Emisija  “Po mišljenju”, Samara 2006

Poklasičnom shvatanju KARMA je sudbina, jednostavno rečeno. Ali, to što mi zovemo sudbinom, to su sva dešavanja tokom našeg života.

KARMA – to je sudbina koja prevazilazi jedan život. Ona govori o tome da su svi događaji povezani, ne samo u našem životu, već i sa svim našim drugim životima. To je uzročno – posledična veza  između događaja i našeg karaktera. Pojam KARME podrazumeva da naš karakter, naš pogled na svet i naši postupci ne nestaju. U Indiji se to zove “Akaša hronika”, zapisuje se na suptilnom planu i povlači za sobom druge događaje, tj. naše neispravno ponašanje pojačava problem, a naše ispravno ponašanje daje određenu nagradu od sudbine…