Da li se na bolest uvek može gledati kao na posledicu prethodnih postupaka ili misli? Da li geomagnetna polja mogu karmički uticati na zdravlje čoveka?

Rekli su mi da je na TV-u bila emisija o Černobilu, mestu gde je bila izuzetno snažna radijacija. Ušli su u kućicu u kojoj je živela porodica vernika. Prostorija je bila puna ikona. Interesantno, nivo radijacije na tom mestu bio je normalan. Drugim recima, čovek je u stanju da svojim stanjem duha menja sastav sredine u kojoj živi a samim tim i da iz tela iznese sve što je štetno za njega.

Štetne geopatogene zone su u jednom slučaju uzrok smrti, a u drugom podsticaj razvoja. Čovek je prvo počeo da se razvija na severnim geografskim širinama jer su tamo uslovi života teži. Detetu je potrebna postojana pažnja i nega kako bi se osećalo sigurno. Ali pravi razvoj počinje kada se sigurni i stabilni uslovi menjaju i uslovi komfora smenjuju s problemima. Prema tome, harmonično izgrađen karakter ne samo da nas spašava već i podstiče na pravilan rad na sebi u uslovima poteškoća. Nađemo li se na opasnom geopatogenom mestu, sudbina će nas premestiti na neko sigurnije.

Treba uzimati u obzir geopatogene zone i ne graditi kuće na tim mestima. Pobornik sam ekološki čiste sredine i hrane.

Ali ponavljam: menjajući sebe utičemo na svoju sredinu i obratno.

S.N.Lazarev

japon-bakan-fukusima-icin-cernobile-bakacak