Strah je emocija koju svi doživlјavaju. Svaka emocija je naš specifičan odnos prema sebi, konkretnim predmetima i pojavama ili prema drugim ljudima. Emocije se javljaju kada je za nas nešto važno. Emocije afirmišu ili ugrožavaju našu ličnost te im je najvažnija funkcija akcija, odnosno reagovanje na emociju.

Strah osećamo uvek kada mislimo da radimo nešto što kod nas može da izazove bol ili povredu – fizički, emocionalno, poslovno, finansijski, itd. To je ono što nas štiti od „opasnih“ situacija, ljudi, stvari… Dakle, strah je jedina urođena emocija kod čoveka koja se javlja kao reagovanje na situacije koje se ocenjuju kao opasne. Osećanje straha je najčešće korisno, jer nas opominje na opasnost i aktivira organizam na akciju.

Ali ponekad strah može da vas spreči da uradite velike stvari. Na primer, strah od neuspeha ili gubitka novca često sprečavaju lјude da postanu preduzetnici i pokrenu biznis.

Ako pogledate šta ljude drži „po strani“, šta ih koči da prošire vidike i prodube i pobošljaju kvalitet svog života, šta ih to sprečava da preduzmu radnje koje su neophodne da transformišu svoje telo, odnose, karijeru, posao – uvek je to strah od neuspeha, od uspeha, od odbacivanja, od bola, od nepoznatog, od…

Poneki strahovi možda nisu toliko uslovljeni samom situacijom koje se plašimo, već osećajem da se nećemo smeti ili nećemo znati odbraniti. Ako ste kao deca bili kažnjavani i zastrašivani kad biste se suprotstavili ili iskreno rekli šta želite, možda ste razvili strah od konfliktnih situacija. Takav strah se može razviti i generalno u strah od kontakata s ljudima, jer su u odnosima s ljudima konflikti, nesporazumi i neslaganja česti i neizbežni.

U situacijama s drugim ljudima možemo se plašiti odbacivanja i neprihvatljivih reakcija. Neke osobe, zavisno od iskustva, mogu se toliko plašiti izražavanja svojih emocija, da mogu razviti strah od samih emocija, što stvara duboku unutrašnju borbu, u vidu pritiska, neprihvatanja samog sebe, stvaranja uverenja da nismo dovoljno dobri, raznih teskoba… Sve ovo je posledica kažnjavanja i kontrolišućeg ponašanja roditelja.

Kada prevaziđemo strah, u svojim ličnim i profesionalnim životima, imamo više samopouzdanja, produktivniji smo i uspešniji u svemu što radimo. Baš svako može da počne svoj dan sa ubitačnim treningom, može naći način da savlada neki ispit ili pak nauči neki zanat, može naći smisao u svom radu ili imati strasnu lјubavnu vezu sa osobom koja joj u svemu odgovara. Tajna je u mogućnosti da PREVAZIĐEMO strah i otklonimo ograničavajuća uverenja da je za svakoga moguće da stvori i živi život iz svojih snova.

Terapeuti Well Being akademije vam mogu pomoći da otklonite strahove koji vam blokiraju uspeh u bilo kojoj oblasti života.

Za sva pitanja, pošaljite nam poruku na:

pitanja@wellbeingacademy.rs/

Vrste strahova

agirofobija- od ulica i raskrsnica
agrafobija- od seksualnog zlostavlјanja
agrizofobija- od divlјih životinja
algofobija – od bola
alodoksafobija- od mišlјenja
agorafobija – od otvorenog prostora
aerofobija -od letenja
akvafobija – od vode
akrofobija – od visine
aliurofobija- od mačaka
amaksofobija -od vozila, vožnje
ambulofobija- od hodanja
androfobija – muškaraca
ankraofobija- od vetra
antofobija – od cveća
antropofobija – od lјudi
arahnofobija – od paukova
aritmofobija- od brojeva
astrafobija – od grmlјavine
aspidofobija- od zmija
aurofobija- od zlata
autofobija – od samog sebe
monofobija- od samoće
baizofobija- od pada
batrahofobija – od žaba
belomofobija- od igle
bibliofobija- od knjiga
brontofobija – od nevremena, grmllјavine
gamofobija- od braka
geliofobija- od smeha
glosofobija – od javnog nastupa (govora)
ginekofobija – od žena
dementofobija – od ludila
dendrofobija – od drveća
dentofobija- od zubara
dikefobija- od pravde
dipsofobija- od pijenja
distihofobija- od nesreća
dorafobija- od krzna
eisoprofobija- od ogledala
ekofobija- od sopstvenog doma
eleuterofobija- od slobode
eklesiofobija- od crkava
emetofobija – od povraćanja
entomofobija – od insekata
ergofobija- od rada
zelofobija- od lјubomore
zoofobija – životinja
zeusofobija- od Boga
ilingofobija- od vrtoglavice
ihtiofobija- od riba
jatrofobija- od lekara
karcinofobija -od raka
karnofobija- od mesa
katoptorofobija- od ogledala
klaustrofobija – zatvorenih prostora
kenofobija- od praznog prostora
kinofobija – od pasa
kirofobija- strah od rukovanja
koimetrofobija- od groblјa
limnofobija- od jezera
linonofobija -od kanapa, gajtana i vezivanja
ligrofobija- od povišenog glasa
lalofobija- od govora
lokiofobija- od rađanja
mastigofobija- od kažnjavanja
melanofobija- od crne boje
melisofobija- od pčela
menofobija- od menstruacije
mizofobija – od prlјavštine i zaraze
murifobija- od miševa
nekrofobija – od bolesti uopšte
niktofobija – od mraka
numerofobija – brojeva
oneirofobija- od snova
ornitofobija – ptica
ofidiofobija – zmija
olfaktofobija- od mirisa
ombrofobija- od kiše
ortofobija- od vlasništava
ohlofobija- od gužve (rulјe)
partenofobija- od lepih devojaka
pekatofobija – od greha
pedofobija- od dece
pediofobija- od lutaka
pagofobija- od leda i smrzavanja
panfobija- od svega
pirofobija -od vatre
plutofobija- od bogatstva
sajberfobija- od kompjutera
siderodromofobija – od vozova
skolinofobija- od škole
socijalna fobija – od društva
sofofobija- od učenja
sitofobija – od hrane
tafofobija – od pomisli da će se biti živ sahranjen
tahofobija- od brzine
tanatofobija – od smrti
tetrafobija – od broja 4
tokofobija- od rađanja
tonzurofobija- od šišanja
trihofobija -od kose
triskaidekafobija -od broja 13
tripanofobija -od odinjekcije i drugih uboda
trihofobija- od kose
uranofobija- od raja
fobatrivofobija- od strah od trivijalnosti vezane za fobije
fotofobija – od svetlosti
fazmofobija – od duhova
fagofobija- od gutanja hrane, jedenja
filofobija – od zalјublјivanja
frigofobija- od hladnoće
hagiofobija- od svetaca i svetih predmeta
hadofobija- od pakla
hapetofobija- da osoba bude dodirnuta
heksakosiohekekontaheksafobija- od broja 666
hemofobija – od krvi
herpetofobija – od gmizavaca
heterofobija- od osoba suprotnog pola
hipofobija- od konja
hipotomnostroseskvipedaliofobija- od dugih reči
hodofobija- od putovanja
homiklofobija- od magle
hoplofobija- od pištolјa
hrematofobija- od novca
ksenofobija – od stranaca
homofobija – od homoseksualaca

Фотографија: STRAH ILI ŽIVOT, ODLUKA JE SAMO NA VAMA Strah je emocija koju svi doživlјavaju. Svaka emocija je naš specifičan odnos prema sebi, konkretnim predmetima i pojavama ili prema drugim ljudima. Emocije se javljaju kada je za nas nešto važno. Emocije afirmišu ili ugrožavaju našu ličnost te im je najvažnija funkcija akcija, odnosno reagovanje na emociju. Strah osećamo uvek kada mislimo da radimo nešto što kod nas može da izazove bol ili povredu - fizički, emocionalno, poslovno, finansijski, itd. To je ono što nas štiti od „opasnih“ situacija, ljudi, stvari… Dakle, strah je jedina urođena emocija kod čoveka koja se javlja kao reagovanje na situacije koje se ocenjuju kao opasne. Osećanje straha je najčešće korisno, jer nas opominje na opasnost i aktivira organizam na akciju. Ali ponekad strah može da vas spreči da uradite velike stvari. Na primer, strah od neuspeha ili gubitka novca često sprečavaju lјude da postanu preduzetnici i pokrenu biznis. Ako pogledate šta ljude drži „po strani“, šta ih koči da prošire vidike i prodube i pobošljaju kvalitet svog života, šta ih to sprečava da preduzmu radnje koje su neophodne da transformišu svoje telo, odnose, karijeru, posao – uvek je to strah od neuspeha, od uspeha, od odbacivanja, od bola, od nepoznatog, od… Poneki strahovi možda nisu toliko uslovljeni samom situacijom koje se plašimo, već osećajem da se nećemo smeti ili nećemo znati odbraniti. Ako ste kao deca bili kažnjavani i zastrašivani kad biste se suprotstavili ili iskreno rekli šta želite, možda ste razvili strah od konfliktnih situacija. Takav strah se može razviti i generalno u strah od kontakata s ljudima, jer su u odnosima s ljudima konflikti, nesporazumi i neslaganja česti i neizbežni. U situacijama s drugim ljudima možemo se plašiti odbacivanja i neprihvatljivih reakcija. Neke osobe, zavisno od iskustva, mogu se toliko plašiti izražavanja svojih emocija, da mogu razviti strah od samih emocija, što stvara duboku unutrašnju borbu, u vidu pritiska, neprihvatanja samog sebe, stvaranja uverenja da nismo dovoljno dobri, raznih teskoba… Sve ovo je posledica kažnjavanja i kontrolišućeg ponašanja roditelja. Kada prevaziđemo strah, u svojim ličnim i profesionalnim životima, imamo više samopouzdanja, produktivniji smo i uspešniji u svemu što radimo. Baš svako može da počne svoj dan sa ubitačnim treningom, može naći način da savlada neki ispit ili pak nauči neki zanat, može naći smisao u svom radu ili imati strasnu lјubavnu vezu sa osobom koja joj u svemu odgovara. Tajna je u mogućnosti da PREVAZIĐEMO strah i otklonimo ograničavajuća uverenja da je za svakoga moguće da stvori i živi život iz svojih snova. Terapeuti Well Being akademije vam mogu pomoći da otklonite strahove koji vam blokiraju uspeh u bilo kojoj oblasti života. Za sva pitanja, pošaljite nam poruku na: pitanja@wellbeingacademy.rs/ Vrste strahova agirofobija- od ulica i raskrsnica agrafobija- od seksualnog zlostavlјanja agrizofobija- od divlјih životinja algofobija - od bola alodoksafobija- od mišlјenja agorafobija - od otvorenog prostora aerofobija -od letenja akvafobija - od vode akrofobija - od visine aliurofobija- od mačaka amaksofobija -od vozila, vožnje ambulofobija- od hodanja androfobija - muškaraca ankraofobija- od vetra antofobija - od cveća antropofobija – od lјudi arahnofobija - od paukova aritmofobija- od brojeva astrafobija - od grmlјavine aspidofobija- od zmija aurofobija- od zlata autofobija - od samog sebe monofobija- od samoće baizofobija- od pada batrahofobija - od žaba belomofobija- od igle bibliofobija- od knjiga brontofobija - od nevremena, grmllјavine gamofobija- od braka geliofobija- od smeha glosofobija - od javnog nastupa (govora) ginekofobija – od žena dementofobija - od ludila dendrofobija - od drveća dentofobija- od zubara dikefobija- od pravde dipsofobija- od pijenja distihofobija- od nesreća dorafobija- od krzna eisoprofobija- od ogledala ekofobija- od sopstvenog doma eleuterofobija- od slobode eklesiofobija- od crkava emetofobija – od povraćanja entomofobija – od insekata ergofobija- od rada zelofobija- od lјubomore zoofobija - životinja zeusofobija- od Boga ilingofobija- od vrtoglavice ihtiofobija- od riba jatrofobija- od lekara karcinofobija -od raka karnofobija- od mesa katoptorofobija- od ogledala klaustrofobija - zatvorenih prostora kenofobija- od praznog prostora kinofobija - od pasa kirofobija- strah od rukovanja koimetrofobija- od groblјa limnofobija- od jezera linonofobija -od kanapa, gajtana i vezivanja ligrofobija- od povišenog glasa lalofobija- od govora lokiofobija- od rađanja mastigofobija- od kažnjavanja melanofobija- od crne boje melisofobija- od pčela menofobija- od menstruacije mizofobija - od prlјavštine i zaraze murifobija- od miševa nekrofobija - od bolesti uopšte niktofobija – od mraka numerofobija – brojeva oneirofobija- od snova ornitofobija - ptica ofidiofobija - zmija olfaktofobija- od mirisa ombrofobija- od kiše ortofobija- od vlasništava ohlofobija- od gužve (rulјe) partenofobija- od lepih devojaka pekatofobija - od greha pedofobija- od dece pediofobija- od lutaka pagofobija- od leda i smrzavanja panfobija- od svega pirofobija -od vatre plutofobija- od bogatstva sajberfobija- od kompjutera siderodromofobija – od vozova skolinofobija- od škole socijalna fobija - od društva sofofobija- od učenja sitofobija - od hrane tafofobija - od pomisli da će se biti živ sahranjen tahofobija- od brzine tanatofobija - od smrti tetrafobija - od broja 4 tokofobija- od rađanja tonzurofobija- od šišanja trihofobija -od kose triskaidekafobija -od broja 13 tripanofobija -od odinjekcije i drugih uboda trihofobija- od kose uranofobija- od raja fobatrivofobija- od strah od trivijalnosti vezane za fobije fotofobija – od svetlosti fazmofobija - od duhova fagofobija- od gutanja hrane, jedenja filofobija – od zalјublјivanja frigofobija- od hladnoće hagiofobija- od svetaca i svetih predmeta hadofobija- od pakla hapetofobija- da osoba bude dodirnuta heksakosiohekekontaheksafobija- od broja 666 hemofobija - od krvi herpetofobija - od gmizavaca heterofobija- od osoba suprotnog pola hipofobija- od konja hipotomnostroseskvipedaliofobija- od dugih reči hodofobija- od putovanja homiklofobija- od magle hoplofobija- od pištolјa hrematofobija- od novca ksenofobija - od stranaca homofobija - od homoseksualaca