Happy-woman-srednja-v1

Terapeut karmičke dijagnostike na terapijskoj sesiji radi na pronalaženju i otklanjanju energetske blokade, koja je uzrok problema ili bolesti.

Bolest se najprije pojavljuje na suptilnom, energetskom nivou, a zatim i na fizičkom.

Za vreme terapije, terapeut i stranka su povezani su na svim nivoima i za optimalan rezultat potrebno je da vrlo dobro sarađuju, odnosno da se i klijent i terapeut potpuno posvete procesu. Od njihovog uzajamnog poverenja, odnosno od dozvole klijenta, zavisi da li će terapeutu biti dozvoljeno da uđe u klijentovo biopolje, kako bi otkrio uzrok problema.

Na individualnom tretmanu karmičke dijagnostike terapeut uvidom u biopolje osobe pronalazi uzrok problema. Uzrok problema koji vam smeta, radilo se tu o bolesti, o nemogućnosti napretka ili lošim međuljudskim odnosima (sa partnerom, sa kolegama, rođacima…) se na terapiji osvesti, a nakon toga rešava kroz proces transformacije.

Karmička dijagnostika isceljenju pristupa holistički, što znači da leči ceo organizam, a ne samo organ na kom se ispoljio problem. S obzirom na jedinstvo duha, duše i tela, potrebno je celovito lečiti sudbinu čoveka, njegovu psihu (ponašanje, karakter) i njegovo telo. U svemu tome, najvažniji je odnos čoveka prema svojoj okolini i njegov pogled na svet. Bez pozitivnog stava i pogleda na svet neće biti pozitivnih misli, bez pozitivnih misli stvaraju se negativna osećanja, a ona dovode do negativnog ponašanja, koje šteti našoj karmi i dovodi u krajnjoj liniji do uništenja sudbine, psihe i zdravlja čoveka. Negativne misli i delovanje čoveka nisu pogubni samo za njega, već pojedinac njima utiče i na svoje potomstvo.

Koliko god Vama Vaš problem izgleda velik i težak, možda nepremostiv, on se rešava veoma uspešno. Naravno REŠENJE ste vi samo i vera da rešenje postoji i otvorenost prema terapeutu koji radi sa Vama je preduslov uspešnog rešenja.

Kako izgleda terapija karmičke dijagnostike?
Terapije su isključivo individualne. Na terapijskom tretmanu su prisutni terapeut i klijent.

Koliko dugo traje terapija karmičke dijagnostike?
Prva sesija traje 90 minuta, dok sve ostale, ukoliko budu neophodne, traju do 60 minuta. 

Kada i gde se odvija terapija karmičke dijagnostike?
Radimo svakog dana, osim nedeljom. Subotom radimo od 9h do 14h.
Adresa: Braće Jerković 197, 11000 Beograd. Obavezno je zakazivanje.
e-mail: pitanja@wellbeingacademy.rs/