Da budemo načisto sa jednom stvari odmah na početku: sve što zamislite možete ostvariti, jer vi imate sve potrebne resurse za ostvarenje uspeha. Samo je pitanje vaše želje i upornosti da to i ostvarite.

SVE JE U GLAVI

U prirodi svakog od nas je da idemo napred. Ma koliko želeli ne možemo mirovati, stajati u mestu. Svaka osoba želi da kroz život napreduje, da se razvija i da nastavi svoj razvoj do kraja života.

Taj razvoj može da se desi jedino ako se unapredi kvalitet misli, vizija pojedinca, odnosno akcije i situacije koje su posledica tih misli. Zbog toga je za svakog od nas izuzetno važno da prouči svoje misli, da osvesti šta je to što zaista želi, da krene u akciju da to ostvari i da u tome bude istrajan do kraja. Znanja koja svako od nas pojedinačno stiče tokom života zapravo određuju da li će se koliko ubrzati i unaprediti evolucija ljudskog života svakog od nas pojedinačno, ali i civilizacije u celini.

Čovečanstvo traga „za istinom” i istražuje svaku „uličicu” na koju naiđe. Sve što vidimo oko sebe, a što je stvorio čovek, najpre je moralo da nastane kao misao u ljudskom umu. Zbog toga je misao konstruktivna po prirodi. Ljudska misao je duhovna snaga kosmosa koja deluje kroz svoju kreaciju – čoveka. Potrebno je da se ljudi obuče kako da koriste tu moć i snagu. Stvari i okolnosti za koje želimo da se ostvare, najpre moraju biti stvorene u našim mislima.

Neki ljudi kao da privlače uspeh, moć, bogatstvo i druga do­stignuća bez mnogo truda. Drugi pokušavaju da to postignu uz velike napore i probleme, a na kraju ipak ne uspevaju da do­stignu svoje ideale i ostvare svoje ambicije i želje. Zbog čega je to tako? Zbog čega bi neki ljudi ispunjavali svoje ambicije s lakoćom, drugi uz mnogo muke, a neki nikad? Uzrok ne može da bude fizičke prirode, u protivnom ljudi koji su fizički najbliži savršenstvu bili bi i najuspešniji. Razlika je, dakle, u umu. Um je ta kreativna snaga, um je ono u čemu se ljudi suštinski razlikuju. Zbog toga je UM, razlog što neko zaobilazi okruženje i prepreke koje se nalaze na njegovom putu sa lakoćom, neko teško, a neko nikako.

Kada razumemo u potpunosti način funkcionisanja uma, njegovu kreativnu snagu, videćemo koliko je um čudesan!

Uspeh

Uspeh, bez obzira na blistav um, se može postići samo uz pravilan prilaz, trud i koncentraciju. Da bismo ostvarili željene rezultate, neophodno je da upoznamo pravila uspeha i da ih se pridržavamo. Svako ko nauči da se snaga nalazi u njemu samom, da je slab samo zbog toga što očekuje da mu pomoć dođe spolja i koji se bez oklevanja baci u svet svojih misli, istog momenta će se uspraviti, biti čvrst, zauzeti dominantan stav i na kraju stvarati čuda.

Onaj ko ne uspe da u potpunosti istraži i iskoristi prednosti na­pretka zasnovanog na korišćenju uma, zaostaće na putu uspeha, a možda nikada neće ni stići do njega.

Naravno, um stvara negativne okolnosti podjednako često kao i one koje su poželjne, pa zato kada svesno ili nesvesno vizuelizujemo bilo kakav nedostatak, ograničenje ili neslaganje, zapravo stvaramo negativne okolnosti. Upravo je to ono što mnogi potpuno nesvesno rade sve vreme. Možda ste čuli ili pročitali sledeće: kakve su ti misli, takva ti je stvarnost. I to je apsolutno tačno. Henri Ford je rekao: i ako mislite da je nešto moguće i ako mislite da je nemoguće – u pravu ste. Samo vaš um može da vas povede do uspeha, ili da vas blokira na tom putu.

Zakon uspeha nema baš puno obzira prema bilo kojoj osobi, već se neprekidno primenjuje, nemilosrdno donoseći svakoj osobi tačno ono što je stvorila, drugim recima, kako seješ, tako žanješ.

Snaga misli u kreiranju uspeha

Kao što su najmoćnije sile u prirodi nevidljive, tako su i najmoćnije snage u čoveku njegove nevidljive snage, njegova duhovna snaga, a jedini način na koji se duhovna snaga može ispoljiti to je misao. Mišljenje je jedina aktivnost koju duh poseduje, a misao je jedini proizvod mišljenja. Misao je sila sama po sebi.

Svaka misao ima svoju senzaciju u fizičkom telu. Misao pokreće neko fizičko tkivo, delove mozga, nerv ili mi­šić. Kako to uzrokuje stvarnu promenu u fizičkom sklopu tkiva, shvatamo da je dovoljno da imamo odredene misli o nečemu, da bismo potpuno promenili organizaciju čovekovog tela.

To je proces kojim neuspeh menjamo u uspeh. Mislima kao što su: istrajnost, fokusiranje na uspeh, snaga, inspiracija ili samouverenost, zamenjujemo misli o malodušnosti, neuspehu, očaju, fizičkim  i mentalnim ograničenjima, a pošto se te misli ukorenjuju, fizičko svojstvo tkiva se menja i osoba počinje da vidi život u drugačijem svetlu, stare navike praktično odumiru, stvari postaju nove.

Osoba kao da se ponovo rađa, puna duha, život joj ima pot­puno novo značenje, ona je ispunjena radošću, samopouzdanjem, nadom i energijom. Ona vidi prilike za uspeh za koje je ranije bila „slepa“. Ona uviđa mogućnosti koje ranije nije mogla da vidi, ili za nju nisu imale nikakav značaj. Misli o uspehu kojima je ispunjena zrače na osobe oko nje i oni joj za uzvrat sve više pomažu. Ta osoba privlači nove i uspešne saradnike i to menja njeno okruženje.

Novo doba

Ceo svet je pred buđenjem nove svesnosti, nove snage i nove spo­znaje bogatstava koja se nalaze u nama. Prethodni vek je doneo najveličanstveniji materijalni napredak u istoriji, a ovaj vek će proizvesti najveći napredak mentalne i duhovne snage. Mi se sada nalazimo pred svitanjem novog doba, gde su mogućnosti divne, fascinantne, neograničene, da je to gotovo zavodljivo.

Kada pitamo nekoga šta želi, uglavnom dobijemo slične odgovore: više novca, zdravlja, lepote, dobar posao, ljubav…ali na kraju puno njih doda „i da budem srećan“. Dobar posao, dobar auto i luksuzan stan, uopšte nisu formula za sreću.

Ovaj vek je proglašen za vek uma. No, iako je 21. vek doneo naprednu tehnologiju koja ljudima olakšava život, činjenica je da su ljudi manje srećni nego ikad. Ljudi koriste lekove protiv depresije, stresa i nesanice, bore se za bolje radno mesto, mnogo rade, imaju manje slobodnog vremena za sve.

Da biste bili srećni morate biti strpljivi i imati razumevanje za ljude oko sebe. Budite zahvalni za ono što imate. Uživajte u svim onim malim stvarima koje imate, sa dragim ljudima jer je jedino to vredno i jedino se to pamti.

Ako želite više, uposlite svoj mozak, svoj veličanstveni UM. Ne gubite vreme gledajući TV  ili čitajući nevažne stvari na internetu. Fokusirajte se na ono što želite. Pročitajte knjigu, idite na seminar, razgovarajte sa ljudima, jer jedino na taj način možete doći do neke nove ideje, do neke nove perspektive gledanja na stvari.

Svakoga dana uradite nešto lepo za sebe. Opuštanje u kadi, uživanje u omiljenom slatkišu, relaksacija uz muziku, čitanje knjige ili pak pevanje omiljene pesme na sav glas, pomaže da se raspoloženje digne na viši nivo. Smejte se glasno i od srca kad god za to imate prilike i razloga. Naučite da volite pre svega sebe baš takve kakvi jeste, a kada volite sebe, tu ljubav ćete preneti i na svoje bližnje.

Samo u stanju takve relaksiranosti, naš veličanstveni um može da nam donese neslućene ideje i motivaciju da svoj život promenimo na bolje.

Živite u sadašnjem trenutku, ovde i sada! Živite život punim plućima. Male stvari čine život lepim, a lep život nije mala stvar.

Ti to možeš – SVE JE U GLAVI!