Nema ništa gore od bogate osobe koja je hronično lјuta ili nesrećna. Zaista nema opravdanja za to, ali ja vidim ovaj fenomen svaki dan. To je rezultat izuzetno neuravnoteženog života, sa previše očekivanja i nedovolјno poštovanja onoga što se već ima.

Bez zahvalnostI i poštovanja onoga što već imate, nikada nećete biti ispunjeni. Ali, kako da se postigne ravnoteža u životu? Koja je svrha dostignuća u životu, ako vam život nema balans?

Za skoro četiri decenije, imao sam privilegiju da savetujem lјude iz svih oblasti života, uklјučujući i neke od najmoćnijih žena i muškaraca na planeti. Radio sam sa predsednicima SAD, kao i sa vlasnicima malih preduzeća.

Tokom vremena, otkrio sam da u gotovo svakom trenutku lјudi donose tri klјučne odluke koje diktiraju kvalitet njihovog života.
Ako ste napravili ove odluke nesvesno, vi ćete završiti kao većina lјudi koji imaju tendenciju da budu fizički i emocionalno iscrplјeni i često pod finansijskim stresom. Ali, ako te odluke donosite svesno, možete bukvalno da promenite tok svog života danas.

Odluka 1: Pažlјivo izaberite ono na šta se fokusirate.

U svakom trenutku, milioni stvari se „takmiče“ da privuku vašu pažnju. Možete da se fokusirate na ono što se dešava upravo ovde i sada, ili na to šta želite da kreirate u budućnosti. Ili možete da se usredsredite na prošlost.

Gde vam je fokus, tu vam je energija („where focus goes, energy flows“). Ono na šta se fokusirate, kao i vaš obrazac ponašanja koji pri tom koristite, oblikuje ceo vaš život.

Na koju se stvar u životu više fokusirate: na ono što imate, ili na ono što vam nedostaje u životu?

Siguran sam da mislite o obe strane ove medalјe. Ali, ako preispitate svoje uobičajene misli, na kojima od njih se zadržavate najveći deo svog vremena?

Umesto da se fokusirate na ono što nemate i zavidite onima koji bolјe od vas stoje finansijski, možda bi trebalo da prihvatite da imate mnogo toga na čemu treba da budete zahvalni i nešto od toga sigurno nema nikakve veze sa novcem. Možete biti zahvalni za vaše zdravlјe, porodicu, prijatelјe, mogućnostima i svom umu.

Razvijanje navike da cenite ono što imate može za vas da kreira potpuno novi nivo emocionalnog blagostanja i bogatstva. Ali pravo pitanje je – da li osećate duboku zahvalnost za vaš um, telo, srce i dušu? Tu možete naći radost, sreću i ispunjenje.

Razmotrimo drugi obrazac fokusa koji utiče na kvalitet vašeg života: da li imate sklonost da se više fokusirate na ono što možete da kontrolišete ili na ono što ne možete?

Ako se fokusirate na ono što ne možete da kontrolišete, imaćete više stresa u životu. Možete da utičete na mnoge aspekte vašeg života, ali obično NE MOŽETE DA IH KONTROLIŠETE.

Kada usvojite ovaj obrazac za fokus, vaš mozak mora da napravi još jednu odluku:

Odluka 2: Razumete šta sve ovo znači?

Na kraju krajeva, kako se osećate u svom životu nema nikakve veze sa događajima u njemu ili sa vašim finansijskim stanjem ili sa onim što vam se jeste (ili nije) dogodilo. Kvalitet vašeg života kontroliše značenje koje vi dajete ovim stvarima.

Većinu vremena možete biti nesvesni uticaja vašeg nesvesnog uma u dodelјivanju značenja vašim životnim okolnostima.

Kada se nešto desi što remeti vaš život (saobraćaja nesreća, zdravstveni problem, gubitak posla), da li ste skloni da mislite da je ovo kraj ili početak?

Ako vam se neko suprotstavlјa, da li vas ta osoba vređa, uči vas nečemu ili zaista brine za vas?

Da li poražavajući problem znači da vas Bog kažnjava ili da vas izaziva? Ili je moguće da je ovaj problem dar od Boga?

Tvoj se život nastavlja, bez obzira kakav mu smisao daš. Uz svaki smisao dolazi jedinstveni osećaj ili emocija i kvalitet vašeg života uklјučuje i to kakav je vaš emocianalni život.

Uvek pitam tokom mojih seminara, “Koliko vas zna nekoga ko je na antidepresivima i dalјe depresivan?” Obično 85 odsto na 90 odsto njih podignu ruku. Kako je to moguće? Lekovi čine da se lјudi osećaju bolјe. Istina je da antidepresivi dolaze sa upozorenjem na etiketi da su suicidalne misli mogući sporedni efekat.

Ali, bez obzira na to koliko se osoba drogira, ako se stalno fokusira na ono što ne može da kontroliše u životu i na ono šta joj nedostaje, neće mu biti teško da i dalje očajava. Ako tome dodaje mišljenje kao što je “život nije vredan živlјenja”, to je emocionalni koktel koji se ni uz jedan antidepresiv ne može sigurno prevazići.

Ipak, ako ta ista osoba može da dođe do novog mišljenja, razloga za život ili verovanja da je sve ovo trebalo da bude, onda će biti jači od bilo čega što se desilo sa njim.

Kada se lјudi „prebace“ sa svog uobičajenog fokusa i razmisljanja, nema granica na ono što život može da postane. Promena fokusa i pomak u mišljenju mogu bukvalno da menjaju nečiju biohemiju u minutama.

Tako, preuzmite kontrolu i uvek imajte u vidu: Značenje = emocije i emocije = život. Izaberite svesno i mudro. Pronađite ohrabrujući smisao u svakom događaju, i bogatstvo će u svom najdublјem smislu, već danas biti vaše.

Kada kreirate mišljenje u glavi, to stvara emociju, a emocije dovode do stanja za donošenje vaše treće odluke.

Odluka 3: Šta ćete uraditi?

Akcije koje preuzimate su snažno oblikovane vašim emotivnim stanjem u kome se nalazite. Ako ste lјuti, ponašaćete se sasvim drugačije nego kada se osećate razigrano.

Ako želite da oblikujete svoje akcije, najbrži način je da se promeni ono na šta se fokusirate i da trenutno mišljenje promenite nekim moćnijim.

Dvoje lјudi koji su lјuti će se ponašati drugačije.
Neki pojedinci izražavaju lјutnju tiho. Drugi rade to glasno ili nasilno.
Odakle ovi obrasci dolaze? Ljudi su skloni da kreiraju svoje ponašanje na osnovu ponašanja onih koje poštuju, uvažavaju, vole.

Ljudi koji su vas uznemirili i nalјutili? Često ih odbijate da vam priđu.
Ipak, previše često se možete „uhvatiti“ kako „padate“ u iste obrasce ponašanja iznova i iznova, a kojima ste bili svedoci u vašoj mladosti, i vi bili ta nezadovolјna strana.

Vrlo je korisno za vas da postanete svesni svojih obrazaca kada ste frustrirani, lјuti ili tužni ili se osećate usamlјeno. Ne možete da promenite svoje obrasce ako ih niste svesni.

Sada kada ste svesni moći ove tri odluke, krenite u potragu za uzorima koji žive život kakav vi želite. Ja vam obećavam da će oni koji imaju emotivne veze imati potpuno drugačiji fokus u životu i nalaziti potpuno drugačiji smisao u izazovima u odnosima od onih koji se stalno prepiru i tuku.

To nije raketna nauka. Ako postanete svesni razlika u tome kako lјudi pristupaju ovim odlukama, imaćete put koji će vam pomoći da stvorite stalnu pozitivnu promenu u bilo kojoj oblasti života.

Toni Robbins, odlomak iz knjige Money Master the Game

Фотографија: TRI ODLUKE KOJE ĆE VAM PROMENITI FINANSIJSKU SITUACIJU

Nema ništa gore od bogate osobe koja je hronično lјuta ili nesrećna. Zaista nema opravdanja za to, ali ja vidim ovaj fenomen svaki dan. To je rezultat izuzetno neuravnoteženog života, sa previše očekivanja i nedovolјno poštovanja onoga što se već ima.

Bez zahvalnostI i poštovanja onoga što već imate, nikada nećete biti ispunjeni. Ali, kako da se postigne ravnoteža u životu? Koja je svrha dostignuća u životu, ako vam život nema balans?

Za skoro četiri decenije, imao sam privilegiju da savetujem lјude iz svih oblasti života, uklјučujući i neke od najmoćnijih žena i muškaraca na planeti. Radio sam sa predsednicima SAD, kao i sa vlasnicima malih preduzeća.

Tokom vremena, otkrio sam da u gotovo svakom trenutku lјudi donose tri klјučne odluke koje diktiraju kvalitet njihovog života.

Ako ste napravili ove odluke nesvesno, vi ćete završiti kao većina lјudi koji imaju tendenciju da budu fizički i emocionalno iscrplјeni i često pod finansijskim stresom. Ali, ako te odluke donosite svesno, možete bukvalno da promenite tok svog života danas.

Odluka 1: Pažlјivo izaberite ono na šta se fokusirate.

U svakom trenutku, milioni stvari se „takmiče“ da privuku vašu pažnju. Možete da se fokusirate na ono što se dešava upravo ovde i sada, ili na to šta želite da kreirate u budućnosti. Ili možete da se usredsredite na prošlost.

Gde vam je fokus, tu vam je energija („where focus goes, energy flows“). Ono na šta se fokusirate, kao i vaš obrazac ponašanja koji pri tom koristite, oblikuje ceo vaš život.

Na koju se stvar u životu više fokusirate: na ono što imate, ili na ono što vam nedostaje u životu?

Siguran sam da mislite o obe strane ove medalјe. Ali, ako preispitate svoje uobičajene misli, na kojima od njih se zadržavate najveći deo svog vremena?

Umesto da se fokusirate na ono što nemate i zavidite onima koji bolјe od vas stoje finansijski, možda bi trebalo da prihvatite da imate mnogo toga na čemu treba da budete zahvalni i nešto od toga sigurno nema nikakve veze sa novcem. Možete biti zahvalni za vaše zdravlјe, porodicu, prijatelјe, mogućnostima i svom umu.

Razvijanje navike da cenite ono što imate može za vas da kreira potpuno novi nivo emocionalnog blagostanja i bogatstva. Ali pravo pitanje je - da li osećate duboku zahvalnost za vaš um, telo, srce i dušu? Tu možete naći radost, sreću i ispunjenje.

Razmotrimo drugi obrazac fokusa koji utiče na kvalitet vašeg života: da li imate sklonost da se više fokusirate na ono što možete da kontrolišete ili na ono što ne možete?

Ako se fokusirate na ono što ne možete da kontrolišete, imaćete više stresa u životu. Možete da utičete na mnoge aspekte vašeg života, ali obično NE MOŽETE DA IH KONTROLIŠETE.

Kada usvojite ovaj obrazac za fokus, vaš mozak mora da napravi još jednu odluku:

Odluka 2: Razumete šta sve ovo znači?

Na kraju krajeva, kako se osećate u svom životu nema nikakve veze sa događajima u njemu ili sa vašim finansijskim stanjem ili sa onim što vam se jeste (ili nije) dogodilo. Kvalitet vašeg života kontroliše značenje koje vi dajete ovim stvarima.

Većinu vremena možete biti nesvesni uticaja vašeg nesvesnog uma u dodelјivanju značenja vašim životnim okolnostima.

Kada se nešto desi što remeti vaš život (saobraćaja nesreća, zdravstveni problem, gubitak posla), da li ste skloni da mislite da je ovo kraj ili početak?

Ako vam se neko suprotstavlјa, da li vas ta osoba vređa, uči vas nečemu ili zaista brine za vas?

Da li poražavajući problem znači da vas Bog kažnjava ili da vas izaziva? Ili je moguće da je ovaj problem dar od Boga?

Tvoj se život nastavlja, bez obzira kakav mu smisao daš. Uz svaki smisao dolazi jedinstveni osećaj ili emocija i kvalitet vašeg života uklјučuje i to kakav je vaš emocianalni život.

Uvek pitam tokom mojih seminara, "Koliko vas zna nekoga ko je na antidepresivima i dalјe depresivan?" Obično 85 odsto na 90 odsto njih podignu ruku. Kako je to moguće? Lekovi čine da se lјudi osećaju bolјe. Istina je da antidepresivi dolaze sa upozorenjem na etiketi da su suicidalne misli mogući sporedni efekat.

Ali, bez obzira na to koliko se osoba drogira, ako se stalno fokusira na ono što ne može da kontroliše u životu i na ono šta joj nedostaje, neće mu biti teško da i dalje očajava. Ako tome dodaje mišljenje kao što je "život nije vredan živlјenja", to je emocionalni koktel koji se ni uz jedan antidepresiv ne može sigurno prevazići.

Ipak, ako ta ista osoba može da dođe do novog mišljenja, razloga za život ili verovanja da je sve ovo trebalo da bude, onda će biti jači od bilo čega što se desilo sa njim.

Kada se lјudi „prebace“ sa svog uobičajenog fokusa i razmisljanja, nema granica na ono što život može da postane. Promena fokusa i pomak u mišljenju mogu bukvalno da menjaju nečiju biohemiju u minutama.

Tako, preuzmite kontrolu i uvek imajte u vidu: Značenje = emocije i emocije = život. Izaberite svesno i mudro. Pronađite ohrabrujući smisao u svakom događaju, i bogatstvo će u svom najdublјem smislu, već danas biti vaše.

Kada kreirate mišljenje u glavi, to stvara emociju, a emocije dovode do stanja za donošenje vaše treće odluke.

Odluka 3: Šta ćete uraditi?

Akcije koje preuzimate su snažno oblikovane vašim emotivnim stanjem u kome se nalazite. Ako ste lјuti, ponašaćete se sasvim drugačije nego kada se osećate razigrano.

Ako želite da oblikujete svoje akcije, najbrži način je da se promeni ono na šta se fokusirate i da trenutno mišljenje promenite nekim moćnijim.

Dvoje lјudi koji su lјuti će se ponašati drugačije. 
Neki pojedinci izražavaju lјutnju tiho. Drugi rade to glasno ili nasilno. 
Odakle ovi obrasci dolaze? Ljudi su skloni da kreiraju svoje ponašanje na osnovu ponašanja onih koje poštuju, uvažavaju, vole.

Ljudi koji su vas uznemirili i nalјutili? Često ih odbijate da vam priđu.
Ipak, previše često se možete „uhvatiti“ kako „padate“ u iste obrasce ponašanja iznova i iznova, a kojima ste bili svedoci u vašoj mladosti, i vi bili ta nezadovolјna strana.

Vrlo je korisno za vas da postanete svesni svojih obrazaca kada ste frustrirani, lјuti ili tužni ili se osećate usamlјeno. Ne možete da promenite svoje obrasce ako ih niste svesni.

Sada kada ste svesni moći ove tri odluke, krenite u potragu za uzorima koji žive život kakav vi želite. Ja vam obećavam da će oni koji imaju emotivne veze imati potpuno drugačiji fokus u životu i nalaziti potpuno drugačiji smisao u izazovima u odnosima od onih koji se stalno prepiru i tuku.

To nije raketna nauka. Ako postanete svesni razlika u tome kako lјudi pristupaju ovim odlukama, imaćete put koji će vam pomoći da stvorite stalnu pozitivnu promenu u bilo kojoj oblasti života.

Toni Robbins, odlomak iz knjige Money Master the Game