Ljubav je jedini način da shvatimo drugo ljudsko biće u najskrivenijem jezgru njegove ličnosti. Niko ne može dobro razumeti suštinu druge osobe ako je ne voli.

Duhovni čin ljubavi ga čini sposobnim da uoči bitne crte i osobine voljene osobe i šta više, da vidi i ono što se u njoj potencijalno skriva, što još nije ostvareno ali se može ostvariti. Osoba koja voli, svojom ljubavlju osposobljava voljenu osobu da ostvari te prikrivene mogućnosti budeći u njoj svest o onome šta može i šta treba da postane i tako podstiče ostvarenje tih potencijala.

(Viktor Frankl)Proces savladavanja umeća ljubavi može se praktično podeliti na dva dela: jedan je savladavanje teorije, a drugi, savladavanje prakse. Postoji i treći nužan faktor da bi neko postao majstor bilo kog umeća – savladavanje umeća mora biti naš najviši cilj. To važi za muziku, medicinu pa i za ljubav.

(Erih From)Potrudi se da zavoliš onoga koga nisi voleo, koga si osuđivao, ko te je uvredio. I ako uspeš da to učiniš, poznaćeš novo radosno osećanje. Kao što jarka svetlost obasja posle tame, tako će se i svetlost ljubavi osloboditi od neljubavi i silnije i radosnije rasplamsati u tebi.

(Lav Tolstoj)


umece_ljubavi