Um je odličan sluga, ali zao gospodar“.

Svako od nas nekada je bio žrtva neke loše navike, i u pokušaju da je promeni siguran sam da je otkrio koliko je teško promeniti nešto što se već ustalilo kao ponašanje. Ali koji je pravi razlog za to? Šta nam to stvara poteškoće i neprijatnosti kada želimo da se oslobodimo ponašanja koje iako više nikuda ne vodi ipak stalno nalazi put u naš život?

Odgovor leži u načinu na koji je naš mozak napravljen.

Navike se formiraju kao ustanovljen put u mozgu. Na šta mislim? Znate da se mozak sastoji od nervnih ćelija, i svaka ćelija spojena je sa još mnogo drugih ćelija.
Navika se u mozgu stvara kao putovanje nervnog impulsa kroz određene nervne ćelije. Ako mozak često koristi jedan put, možemo pretpostaviti da je taj put dobro „utaban“ tj. te ćelije mogu da pošalju impuls drugim ćelijama i izazovu ponašanje na koje smo navikli uz minimalnu potrošnju energije.

Tako navike koje imamo nije teško i dalje održavati, to zahteva jako malo energije jer je put već „utaban“. Ako pak želimo da menjamo naviku, moramo koristiti drugi put u mozgu, što iziskuje više energije. To stvara probleme. Mozak se buni, traži nam da nastavimo da koristimo stari put, jer je njemu tako lakše. Njega nije briga za naše želje za promenom, on operiše po svojim pravilima.

Ovo ima dve važne implikacije:

  1. Navike su materijalizovane u našem mozgu, one realno postoje i to je razlog zbog koga ih je teško promeniti.
  2. Naš mozak ne zna šta je dobro za nas, to nije njegov posao.

Zbog toga koliko god volje da čovek poseduje, ukoliko želi da promeni neko svoje ustaljeno ponašanje on je osuđen na neprijatnost. Mozak se bori protiv povećane potrošnje energije koja se uvek dešava jer kada menjamo naviku pokušavamo da koristimo drugi put, ne onaj „utabani“, a mozak želi da sačuva što više energije može.

Jedino što nam ostaje je da istrajemo u svojoj nameri, istrpimo neprijatnosti koje se dešavaju kada ne povlađujemo željama naše fiziologije sve dok ne ustanovimo novi put, ne utabamo novu stazu. Posle tog vremena (ustaljeno je mišljenje da je za stvaranje novog puta potreban dvadeset jedan dan) mozak bi trebalo da prestane da nas ometa i da počne da nas ohrabruje da se ponašamo na taj novi način.

Sada znate zašto je promena naporna, i zašto ljudi uglavnom posustaju. Vi nemojte, vi ste sada pametniji jer znate šta je razlog za taj otpor, ne dajte da vas pobedi kilo i po sive mase koja radi na struju. Vi ste pametniji od toga.

Nikada nije lako menjati navike. Samo istrajte dovoljno dugo! Srećno!260895_05mozak-foto-shutterstock_ff